2017-06-26 09:39Pressmeddelande

Nya doktorandtjänster för att studera samhällets riskhantering

null

Det ena doktorandprojektet vill öka kunskapen om de eventuella förändringar i samhället som äger rum efter en naturkatastrof och som syftar till att minska riskerna för att samma skador ska kunna uppstå igen. Det andra doktorandprojektet avser att bidra med kunskap om samhällets förmåga att hantera klimatrisker genom att studera om och hur klimatriskhantering integreras in i klimatanpassning och samhällsplanering.

Det handlar om 5-åriga tjänster med start senast 1 oktober.

Doktoranderna knyts till CCS, Centrum för klimat och säkerhet på Karlstads universitet och utgör en del av det nationella forskningssamarbetet inom CNDS, Centrum för naturkatastroflära. Inom ramen för CNDS kommer totalt 10 doktorand- och 2 postdoktorprojekt att bedrivas inom området katastrofriskreducering. Dessa projekt samlar flera ämnesområden inom samhälls-, ingenjörs- och geovetenskaper och med fokus på olika aspekter av samspelet mellan naturkatastrofer och sårbara samhällen.

CNDS är ett nationellt forskningscentrum finansierat av regeringen vars målsättning är att förstå effekterna av naturkatastrofer som jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar och torka och samtidigt stödja utvecklingen av en hållbar politik och hållbara strategier av katastrofriskreducering. CNDS består av flera institutioner vid tre universitet (Karlstad universitet, Försvarshögskolan och Uppsala universitet).

Här är mer information om doktorandtjänsterna och länkar till ansökningsformulären:

Centrum för klimat och säkerhet

https://www.kau.se/ccs/om-ccs/medarbetare/sok-doktorandtjanst-pa-centrum-klimat-och-sakerhet

Centrum för naturkatastrofslära

http://www.cnds.se/research-school/vacancies-at-cnds/

Ansökningslänkar

Integration of risk management and climate change adaptation at local level

https://kau.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:152346/

Window of opportunity for change in disaster risk science

https://kau.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:152345/

Kontakt:

Mikael Granberg, Centrumföreståndare, CCS, professor i statsvetenskap
054 700 10 15 eller 072 305 64 67, mikael.granberg@kau.se

För CNDS: Giuliano Di Baldassarre,, giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se, 018-471 70 28

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.