2023-03-22 08:59Pressmeddelande

Ny utbildning i kreativt skrivande

Porträttbild av Linus Gårdfeldt, Karlstads universitetLinus Gårdfeldt, författare, poet och lärare vid Karlstads universitet

I höst startar en ny ettårig utbildning i kreativt skrivande vid Karlstads universitet. Utbildningen ges på distans kompletterat med tre träffar på plats då studenterna träffar varandra samt inbjudna gästföreläsare och författare. Kursansvarig lärare är Linus Gårdfeldt, författare och poet.

Utbildningen hör till ämnet litteraturvetenskap och innebär en satsning på skönlitterärt skrivande. Under utbildningen varvas praktiska skrivövningar med teoretiska moment, samtidigt som det egna skrivandet hela tiden står i centrum.

- Vi satsar på en utbildning med en hög ambitionsnivå. Det känns självklart att Värmland med sin rika litterära historia ska ha en bra skrivutbildning på universitetsnivå. Utbildningen är på heltid under ett år, för att studenterna ska få en chans att verkligen fokusera och utveckla det egna skrivandet, säger Linus Gårdfeldt.

Utbildningen riktar sig till alla som vill utveckla sitt skrivande, antingen det redan finns påbörjade skrivprojekt eller drömmar som gror. Kreativt skrivande 60 hp startar nu i höst och sista ansökningsdag är 17 april.

För mer information kontakta: Linus Gårdfeldt, Karlstads universitet, mobil 073-301 1994 67 eller mejl linus.gardfeldt@kau.se

Mer information finns på kursens hemsida på kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles