2015-06-02 07:15Pressmeddelande

​Ny utbildning i evenemangssäkerhet samlar nordisk toppkompetens

null

Tre akademiska uppdragsutbildningar inom evenemangssäkerhet lanseras i slutet av 2015. Bakom EU-projektet CISKT står bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och tre internationella universitet, däribland Karlstads universitet.

Säkerhetsarbetet vid evenemang har varit en relativt oreglerad sektor. Ända sedan dödsolyckorna på Hultsfredsfestivalen 1999 och Roskildefestivalen 2000 har det efterfrågats tydliga ramverk och kompetenshöjning inom säkerhet på evenemang. Under 2008 publicerade MSB sin Säkerhetsguide för evenemang och i höst kommer utbildningar, delvis baserade på guiden. Uppdragsutbildningarna riktar sig främst mot myndigheter, arrangörer och säkerhetsledning.

- Vi märker redan ett stort intresse för utbildningarna, trots att vi inte kommunicerat särskilt mycket om dem. Jag tror detta beror dels på ett uppdämt behov i branschen och dels på den starka laguppställningen av föreläsare, säger Petter Säterhed, projektledare för EU-projektet CISKT.

Kurserna ges av Karlstads universitet och består av en tvådagars introduktionskurs i evenemangssäkerhet på 2 högskolepoäng som startar i november 2015, en grundkurs på 7.5 högskolepoäng som genomförs under våren 2016 och en kurs på avancerad nivå på 7.5 högskolepoäng som genomförs under hösten 2016. 

- Karlstads universitet satsar stort på utbildningar för yrkesverksamma, det vill säga uppdragsutbildningar. Vi menar att kontinuerlig kompetensutveckling blir allt viktigare och krävs under hela yrkeslivet för att organisationer ska öka sin tillväxt och få en starkare utveckling. Att nu få arbeta med evenemangsbranschen ser vi fram emot, säger Camilla Johannesson, vd för Karlstads universitets uppdrags AB.

Utbildningarna har tagits fram av EU-projektet CISKT (Creative Industries Safety Knowledge Transfer), som drivs av bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Karlstads universitet, University of Tartu i Estland och University of Seinäjoki i Finland. Organisationer som Rikspolisstyrelsen, Globen, Malmöfestivalen, Göteborg & CO och Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum har ingått i referensgruppen för utbildningen.

För mer information kontakta:
Petter Säterhed, projektledare CISKT, tel. 0703- 207 080, petter@ciskt.eu
Finn Nilson, kursansvarig, lektor i Riskhantering vid Karlstads universitet, 054-700 23 53, finn.nilson@kau.se
Camilla Johannesson, vd för Karlstads universitets uppdrags AB, 0702- 531 300, camilla.johannesson@kau.se

Fotograf: Ryan Garrison från konsert med Rihanna

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda. Karlstads universitets uppdrags AB är universitetets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.