2017-05-31 08:45Pressmeddelande

​Ny universitetsutbildning om dataskyddsförordningen

null

Med ett år kvar till EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) träder i kraft så är det nu hög tid för företag och organisationer att förbereda sig. Vid Karlstads universitet utvecklas en distansbaserad internationell spetsutbildning i hantering av personuppgifter i enlighet med den nya förordningen.

- Den nya dataskyddsförordningen innebär stora förändringar när det gäller hantering av personuppgifter. Många organisationer har redan börjat förbereda sig och har bra koll på vad det innebär medan andra har långt kvar för att leva upp till de kommande kraven, berättar Tobias Pulls, forskare i datasäkerhet vid Karlstads universitet.

Nätbaserade, internationella spetsutbildningar
I början av året startade Karlstads universitet ett projekt finansierat av KK-stiftelsen med syfte att utveckla och erbjuda nätbaserade, internationella spetsutbildningar på avancerad nivå. Inom datavetenskap utvecklas en utbildning tillsammans med industrin som behandlar lagstiftning, tekniker, metoder och processer kring dataskyddsförordningen.

- Kursen kommer att erbjudas på distans och är uppdelad i fem fristående delar som kan läsas var för sig och i egen takt. Alla delar tillsammans motsvarar 7,5 högskolepoäng, berättar Stefan Alfredsson, projektledare och forskare i datavetenskap vid Karlstads universitet. Under hösten 2017 arbetar vi med att utveckla kurserna som kommer vara sökbara på antagning.se i september.

Kursmaterialet kommer även att vara fritt tillgängligt för de som är intresserade och vill lära sig mer på egen hand, utan ansökan eller kursregistrering. Det första kurstillfället kommer att starta i januari 2018.

Information om kursen publiceras löpande på kau.se/cs/pbd där intresserade också kan anmäla sig för informationsutskick.

För mer information kontakta Stefan Alfredsson på 0707-225896 eller Tobias Pulls på 0706-015318. 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.