2019-09-05 08:21Pressmeddelande

Ny transportstudie med fokus på utsatta resegrupper

null

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska inom ramen för ett intereggkonsortium analysera färdtjänstresor ur ett resenärsperspektiv. Satsningen finansieras av EU:s utvecklingsfond Interreg Baltic Sea Region.

- Syftet med vårt projekt är att analysera resegrupper med olika former av funktionshinder och deras upplevda erfarenhet av befintliga färdtjänstresor, säger projektledare Per Echeverri, forskare vid CTF. Projektet har ett särskilt fokus på kritiska aspekter såsom brister i användarvänlighet och hur resenärer och förare tillsammans hanterar detta.

Några aktuella frågeställningar är: Vilken form av utsatthet upplever denna resegrupp när de reser? Vad är det i trafiken som gör att de upplever det så och vilka handlingsstrategier används för att hantera detta?

Projektet pågår i drygt 2,5 år och drivs tillsammans med Nicklas Salomonson, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Forskarna kommer bland annat att producera en handbok som dels redogör för erfarenheter från forskningen om resenärers behov och beteenden, dels ger rekommendationer för framtida utveckling av transportsystem för utsatta resegrupper.

Forskningsprojektet drivs inom ramen för RESPONSE - Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport och syftar till att utveckla och samordna befintliga offentligt finansierade transporttjänster. Projektet, som koordineras från Stockholm Environmental Institute, SEI Tallinn, är ett samarbete mellan regioner, lärosäten, kollektivtrafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter från Estland, Litauen, Sverige, Norge och Danmark med stöd från EU:s utvecklingsfond ”Interreg, Baltic Sea Region”.

Läs mer om RESPONSE på response-project.eu/en

För mer information, kontakta Per Echeverri på telefon 054-700 1505 eller via e-post: per.echeverri@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.