2022-01-24 07:13Pressmeddelande

Ny studie om pendling, distansarbete och utflyttning efter covid-19

Webbinarium

Hur har pandemin förändrat våra vardagsrutiner och våra erfarenheter av att arbeta hemifrån eller pendla till arbetsplatsen?  Vilka långsiktiga effekter kan det få på var människor väljer att bo och jobba? Det ska en ny forskningsstudie vid Karlstads universitet ge svar på.

Före pandemin pendlade ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning från hemkommunen till en annan kommun för att jobba. Det fanns också en växande trend av utflyttning från storstan till mindre städer och landsbygd – ett mönster som var vanligare bland högutbildade i offentlig sektor.

Coronapandemin har inneburit förändrade förutsättningar för arbetet för många. Hemarbete och hybridlösningar, till exempel att varva arbetsplatsen med hemmakontoret, har blivit vanligt inom många sektorer där det är möjligt att genomföra. Färre pendlar till kontoret för att arbeta och det har inneburit effekter på både val av bostadsort, behov av plats, vardagssysslor och hälsorutiner. Under pandemin har fler flyttat från städerna och många har utnyttjat möjligheten att arbeta på distans från exempelvis fritidshuset.

Värmlänningar sökes

Studien kommer att genomföras i Värmland - ett av tre svenska län där trenden under hela 2000-var att fler flyttade ut från länet än som flyttade in, men som år 2020 vände trenden till ett positivt migrationsresultat.

- Vi vill undersöka om det också har skett en omvärdering av hur man vill bo och arbeta på sikt. Därför vill vi komma i kontakt med värmlänningar som tidigare pendlat minst en timme till jobbet eller som har flyttat in till Värmland men haft kvar jobbet på lite längre håll. Det vi vill fråga om är hur vardagen och livspusslet har förändrats med tanke på arbete, jobb och fritid. Hur har man upplevt förändringar och vilka tankar om framtiden har man? berättar projektledaren Ulrika Åkerlund, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Möjlighet för orter utanför storstaden?

- En idé vi har är att landsbygden kan komma att utvecklas positivt framöver. Det är lättare att bo utanför stan om man han möjlighet att jobba mer hemifrån, utan att därmed behöva tappa kontakten med specialiserade och mer välbetalda arbetsmarknader i större städer, säger Fredrik Hoppstadius, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet, som tillsammans med kollegan Ulrika kommer att genomföra intervjuerna i vår.

Fakta: Studien om pendling, distansarbete och utflyttning efter Covid-19 kommer att genomföras under tidig vår och finansieras inom regeringens uppdrag till SLU ”Uppdrag Landsbygd” som syftar till att främja kunskap om landsbygdsutveckling. Undersökningen är en pilot som kommer att ligga till grund för en större ansökan om fortsatt forskning.

För mer information kontakta: Ulrika Åkerlund  (mån – ons) e-post: ulrika.akerlund@kau.se, tel: 070-283 9833 eller Fredrik Hoppstadius (tors-fre) e-post: fredrik.hoppstadius@kau.se, tel: 076-112 77 68.

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles