2020-05-15 08:59Pressmeddelande

Ny studie om nyanlända barns upplevelser av svensk föreningsidrott

null

Idrottsrörelsens verksamhetsidé handlar om att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Idrottsföreningarna är måna om att fånga upp barn och ungdomar tidigt, inte minst nyanlända barn och ungdomar som dessutom lär sig språk och kultur snabbare genom att vara med och idrotta. En ny studie har gjorts för att undersöka vad nyanlända barn och ungdomar har för uppfattningar och upplevelser av den svenska föreningsidrotten och vad man kan göra för att de ska känna sig inkluderade.

På uppdrag av Riksidrottsförbundet, som vill erbjuda idrottsverksamhet för alla åldrar, olika förutsättningar och bakgrund, har forskare vid Karlstads universitet, Göteborgs universitet samt Linnéuniversitetet genomfört studien. Resultatet visar att en fjärdedel av de som medverkat i studien, varav största delen pojkar, deltar i föreningsidrott, vilket kan jämföras med ungefär hälften av andelen ungdomar med svensk bakgrund. Nästan en femtedel av de nyanlända uppgav att de har slutat föreningsidrotta och alltså har majoriteten av de medverkande aldrig idrottat i en förening i Sverige. Men många av dem skulle gärna vilja börja. Merparten av de nyanlända har själva sökt upp idrottsföreningarna för att fråga om de får vara med, medan endast fem procent har uppgett att de har blivit kontaktade av ledare eller föreningsrepresentant för att få dem att börja idrotta.

- Med tanke på att hälften av dom som inte idrottar har uppgett att de skulle vilja börja, verkar det som om det finns en outnyttjad potential att rekrytera fler nyanlända till föreningsidrotten, säger Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap på Karlstads universitet. Detta om man kunde möta upp dessa ungdomar på ett bättre sätt. Detta är speciellt angeläget då resultaten pekar på att de flesta av de idrottande ungdomarna på ett bra sätt inkluderas i verksamheten.

Studien är en del i idrottsrörelsens satsning på att nå nya grupper, få fler att stanna och vara aktiva längre och bidra till ett mer hälsosamt samhälle. Under förutsättning att verksamheten bedrivs på ett bra sätt, så får barn och ungdomar inte bara en meningsfull fritid utan också en positiv psykosocial utveckling, vilket även kan främja framgångar inom skola och arbetsliv. Indirekt byggs också en bred plattform för elitidrott.

För mer information kontakta:

Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap, 070-469 21 31.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.