2021-05-04 05:53Pressmeddelande

Ny studie om hur kollektivtrafikresandet i Värmland kan förbättras

Buss från VärmlandstrafikFoto: Värmlandstrafik

Hur kan kollektivt resande under rådande pandemi förbättras? Hur skulle du vilja betala för kollektivtrafikresor år 2040? Detta söker forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, svar på i en pågående studie där användarna bjuds in. 

Syftet med studien är att utveckla och testa en digital innovationsplattform där användare av kollektivtrafik kan bidra med idéer och utveckla nya lösningar för hur kollektivtrafiken kan förbättras. Arbetet drivs av forskare vid CTF som nu söker deltagare till studien.

- Vi vet genom tidigare forskning att vid utvecklings- och innovationsarbete kommer ofta de bästa och mest intressanta idéerna från användarna, det vill säga de som brukar eller ska bruka tjänsten, säger Jessica Westman Trischler forskare vid CTF och ansvarig för studien. 

Studien drivs under våren och forskarna hoppas att både befintliga och presumtiva resenärer vill delta. Resultat kommer att användas som underlag i fortsatt arbete och utveckling som förhoppningsvis kan leda till konkreta lösningar som sedan i sin tur kan implementeras i verksamheten. 

- Ett mål är att förbättra upplevelsen för resenärerna i Värmland. Här har man som användare en unik chans att få vara med och bidra i utvecklingen av framtidens kollektivtrafik i Värmland – och vi hoppas att många vill vara med, säger Lena Thorin, Utvecklingschef/tf trafikdirektör vid Region Värmland.

Studien är en del i ett samverkansprojekt mellan CTF, Region Värmland, CGI, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss med stöd av Vinnova. 

Mer information och anmälan
Allt som krävs för att delta i studien är en smartphone som du använder för att logga in till plattformen. Anmälan görs via länken nedan där du också kan läsa mer om studien.  

Länk till studien.

För mer information
Jessica Westman Trischler, forskare vid CTF, jessica.westman@kau.se, 0760-369 481.Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap