2024-06-13 06:10Pressmeddelande

Ny studie avslöjar brister i Sveriges vattenförvaltning

Bild på älv och skog

En ny studie om svenska reglerade älvar, som Emån, Klarälven och Ätran, visar på betydande brister i samverkan och styrning av vattenförvaltningen. Forskare från Karlstads universitet har identifierat flera problem i samordningen mellan energiproduktion, klimat, översvämningsrisker och biodiversitet.

Trots att över 100 vattenråd har bildats för samordning inom avrinningsområden saknas ett helhetsperspektiv. Vattenråden sammanväger intressen som jordbruk, biodiversitet, energiproduktion och översvämningsrisker på lokal nivå, men det finns brister i den nationella och regionala styrningen (som skapar en övergripande syn).

Splittrad lagstiftning och myndighetsorganisering

Lagstiftning, myndighetsorganisering och finansiering är uppdelade i områden som klimatanpassning, naturvård och energi, vilket gör miljöarbetet mindre effektivt. Åtgärder beror ofta på vem som kan söka finansiering, snarare än på faktiska behov. Pengar används för att hantera symtom i naturen stället för att göra medvetna och strategiska avvägningar för samhällsutvecklingen.

Forskarna rekommenderar:

  • Utveckla tvärstrukturer på nationell och regional nivå.
  • Stödja lokala aktörsnätverk som vattenråd och älvgrupper.
  • Dra nytta av aktörsnätverk i omprövningsprocesser för vattenkraften.
  • Utbilda personer i samverkan och styrning.

Läs mer: MDPI Study


För mer information, kontakta:

Beatrice Hedelin, docent i risk- och miljöstudier
Karlstads universitet
E-post: beatrice.hedelin@kau.se
Telefon: +46 54 700 14 44, 

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 17 300 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer