2021-03-15 13:04Pressmeddelande

Ny seminarieserie lyfter fram utmaningar och förändringar inom musikbranschen

Den 23 mars inleds en ny seminarieserie där forskare vid Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet presenterar sin forskning och delar sina insikter från musikbranschen. Seminarieserien arrangeras inom ramen för Interregprojektet MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia.

Seminarieserien fokuserar på förändringar, utmaningar och möjligheter inom branschen med fokus på digitalisering, innovation och användarupplevelser samt hur coronapandemin påverkat branschen.

- Vi befinner oss nu i slutfasen av MECO och seminarieserien är ett sätt för oss att presentera och dela resultat av vår forskning. Musikbranschen är en bransch i ständig förändring, inte minst nu under rådande pandemi. Vi har studerat digitaliseringen av musiktjänsteekosystem och användarupplevelser med fokus på musikbranschen i Värmland och Innlandet, säger projektledare Jenny Karlsson, forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. 

Seminarieserien riktar sig till aktörer inom musikbranschen och till andra som är intresserade av branschen och dess utveckling.

Program och anmälan
Seminarieserien består av sex seminarier som ges via zoom. Det kostar inget att delta, men anmälan krävs då antalet platser är begränsat. 

Anmälan görs för respektive seminarium på www.m-eco.no/events. Där finns också mer information om seminarierna. 

23 mars: Hur lyssnar vi på musik i vår vardag? 
30 mars: Hur lyckas du i musikbranschen? 
20 april: Fans engagemang som drivkraft i musikmarknadsföring  
27 april: Digital transformation och innovation i den svenska musikbranschen 
11 maj: Musikbranschen: Utmaningar och lösningar i pandemins spår 
24 augusti: Från musiklyssnare till TikTokers – om musikanvändning i en gränslös tid 

Om MECO
Projektet MECO fokuserar på digitaliserad tjänsteekonomi och populärmusik i relation till nya medier, med syfte att stimulera ett inkluderande musikliv och god livskvalitet för alla i Värmland och Innlandet i Norge. MECO är ett EU-finansierat Interreg-projekt mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet. Medfinansiärer är Region Värmland, Arvika Kommun och Innlandet fylkeskommun. 

Kontakt
Jenny Karlsson, projektledare MECO, 070-974 0860, jenny.karlsson@kau.se
Joakim Johansson, eventkoordinator MECO, 073-322 3949, joakim@m-eco.seOm Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap