2017-06-01 08:00Pressmeddelande

Ny ordförande för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

Malin Thorsèn, vd och grundare av Bright Planet AB, är ny ordförande för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

Utöver ordföranden har styrelsen följande externa ledamöter: Hans Karlsson, SKL, Peter Rover, Effect Managemet, Christina Öberg, Örebro universitet, Jonas Matthing, RISE, Anders Tufvesson, Ninetech, Sofi W. Elfving, Ericsson, Vilhelm Jensen, Nordea, Kathrine Löfberg, Löfbergs, och Michael af Kleen, Differ.

- Jag har länge varit imponerad av det arbete och den forskning som CTF bedriver, och brinner själv för beteendevetenskap och människans roll för att förstå och åstadkomma hållbar förändring. Därför känns det både inspirerande och hedrande att få uppdraget som styrelseordförande. Jag ser fram emot arbetet tillsammans med all fantastisk kompetens i såväl styrelsen som bland forskarna, säger styrelseordförande Malin Thorsén, vd Bright Planet.

Styrelsen utses av universitetets rektor för en treårsperiod.

Per Kristensson, professor och föreståndare CTF, är mycket nöjd med den nya styrelsen.

- Vår nya styrelse är mycket stark konstellation människor och innebär en stor förstärkning inte bara för CTF utan för hela Karlstads universitet. Jag är jätteglad över deras intresse för vår forskning och vi är i vår tur lika intresserade av deras tankar kring vår forskningsroll. Min förhoppning är att styrelsen skall ge oss råd och framtida forskningsområden, öppna dörrar till nya forskningssamarbeten, sprida vår kunskap samt bistå oss med kloka idéer och insikter.

Styrelsens uppgift är bland annat att medverka i den strategiska planeringen för CTF och sammanträder två gånger om året. Första sammanträdet för den nya styrelsen är den 5 september.

CTF:s styrelse med mandatperiod till och med den siste december 2019:
Externa ledamöter:
Malin Thorsén, vd, Bright Planet AB (ordförande)
Peter Rover, vd, Effect Management
Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg, SKL
Christina Öberg, professor i marknadsföring, Örebro universitet
Jonas Matthing, forskare RISE Research Institutes of Sweden
Anders Tufvesson, internetstrateg, Ninetech
Sofi W. Elfving, research manager, Ericsson
Vilhelm Jensen, regionchef Göteborg, Nordea
Kathrine Löfberg, styrelseordförande Löfbergs
Michael af Kleen, principal, Differ Strategy

Ledamöter från CTF:
Per Kristensson, professor och föreståndare
Per Skålén, professor
Margareta Friman, professor
Jenny Karlsson, doktorand (doktorandrepresentant, mandatperiod ett år)

För mer information
Per Kristensson, professor och föreståndare CTF, 070-974 08 60
Malin Thorsén, vd Bright Planet, 0705-21 10 47

Läs mer om CTF: ctf.kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.