2022-09-13 07:16Pressmeddelande

Ny lärresurs för SO-lärare

Kenneth Nordgren, professor i historia vid Karlstads universitet, leder forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller”.Kenneth Nordgren, professor i historia vid Karlstads universitet, leder forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller”.

Finns det bara en Jesus? Kan fred leda till krig? Är sociala medier ett hot mot demokratin? Det är frågor som kan ställas i undervisningen utefter modellen frågedriven undervisning, FDU. Undervisningsupplägg kring detta har arbetats fram i samverkan mellan lärare och forskare i forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller” och går nu att läsa mer om på en ny webbplats.

Frågedriven undervisning (FDU) är en ämnesdidaktisk planerings- och undervisningsmodell där utgångspunkten är en angelägen fråga med relevans för både elever och ämnet. På ett strukturerat sätt konstrueras och kombineras frågor, uppgifter och källor. Eleverna tar sig an frågan med hjälp av stödfrågor som besvaras genom uppgifter och källor. I engelskspråkig litteratur benämns metoden ”enquiry”. Enquiry-metoden har i internationell forskning visat stor potential för elevers lärande.

Syftet med forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller” är att utforska vad som utmärker lärares enquiry-kompetens och hur en sådan kompetens utvecklas i kollegial samverkan. Forskningsprojektet ska också undersöka hur elevers lärande påverkas.

- Vi har satt in metoden i en svensk skolkontext och tillsammans med lärare utvecklat frågedriven undervisning, FDU. Det är läraren som formulerar frågan som ska motivera och engagera eleverna att ta reda på svaret, och på så sätt driva undervisningen framåt. Frågan ska också vara angelägen och viktig för ämnet. På så sätt ställer FDU höga krav på lärares professionalitet i form av ämneskunskapser och organisation av undervisningen., säger Thérèse Britton, filosofie doktor och lektor i religionsdidaktik, Globala gymnasiet i Stockholm.

Fokus på samverkan och spridning

Forskningsprojektet involverar mer än 30 lärare verksamma i grundskolan och gymnasieskolan i ämnena historia, religion eller samhällskunskap. Projektet är byggt runt en professionsutvecklande seminarieserie, som kan ge högskolepoäng. I seminarieserien samarbetar lärare och forskare med att planera, genomföra och utvärdera FDU. Seminarierna har både en akademisk och praktisk inramning och i det mötet utvecklas metoden tillsammans mellan verksamma lärare och forskare.

Forskningsprojektet som är treårigt är inne på sitt sista år. Projektet är nu inne i en analysfas och skrivfas av vetenskapliga artiklar samt en avhandling som är knuten till projektet. De medverkande lärarna har även de reflekterat och skrivit om sin genomförda undervisning i nättidskriften SO-didaktik samt publicerat på hemsidan SO-didaktik.se.

- Analyserna är inte klara, men vi kan se tendenser att den tydliga struktur som finns i FDU gynnar svaga elever. Lärare har också uppfattat att eleverna fått en mer komplex förståelse för ämnet, säger Thérèse Britton.

Mer information

Forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller” är ett samarbete mellan Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD, Karlstads universitet, och SO-didaktik i centrum, som bedrivs vid Globala gymnasiet i Stockholm. Projektet finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Kenneth Nordgren, professor i historia vid Karlstads universitet är forskningsledare. Övriga forskare är: Therese Britton, filosofie doktor, Maria Johansson, filosofie licentiat, och Patrik Johansson, filosofie doktor, samtliga Globala gymnasiet, samt Ulrik Holmberg, filosofie licentiat, Karlstads universitet och Globala gymnasiet.

Hemsidan med frågedrivna undervisningsupplägg finns samlade i en webbaserad undervisningsbank. Samtliga upplägg är prövade i undervisning. Här kan lärare ladda ner färdiga undervisningsupplägg, men också inspireras att skapa egna.

Läs mer om FDU-modellen och ladda ner undervisningsupplägg.

Här hittar du tidskriften SO-didaktik.

Läs mer om forskningsprojektet ”Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och elevaktiva modeller”.


Kontakt:
För mer information kontakta: Thérèse Britton, filosofie doktor och lektor i religionsdidaktik, Globala gymnasiet i Stockholm: therese.britton@globala.se eller 0709-360948.

 

 

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson