2018-03-14 09:52Pressmeddelande

Ny lärarutbildning på Karlstads universitet

null

I höst startar Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning på Karlstads universitet. Studenterna på programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt som de får lön under studietiden.

Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Tre dagar i veckan kommer studenten att arbeta verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 procent blir programmet på elva terminer.

- På Karlstads universitet gör vi den här satsningen för att skapa möjligheter för en ny målgrupp att nå lärarbehörighet, säger Nina Thelander, prodekan för Lärarutbildningsnämnden på Karlstads universitet. Regionen står inför stora rekryteringsbehov de närmaste åren och tillsammans med kommunerna försöker vi hitta fler möjligheter till att få fler utbildade lärare i Värmland.

Nära samverkan med kommuner i regionen
Utbildningen genomförs i nära samverkan med flertalet av regionens kommuner. Som student på programmet tillhör hen en kommun som blir hens arbetsgivare under studietiden och där utförs den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen. Kommunerna tar i sin tur ett arbetsgivaransvar och betalar ut lön till studenterna under studietiden.

- Det här är en möjlighet för oss som kommun i arbetet med att bredda vår rekrytering, säger Erica Andrén, förvaltningschef i Säffle kommun. Vi vill gärna nå ut till invånare som redan bor och verkar i vår kommun, som kanske har svårt att studera på annan ort och vill genomföra en akademisk utbildning.

En viktig aktör i utvecklingsarbetet har också varit Regionalt utvecklingscentrum (RUC), där utbildningen ses som en modell för utbyte, lärande skolor och lärarutbildning emellan.

För mer information kontakta:
Nina Thelander, prodekan för lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet, mobilnr 070 544 63 89, nina.thelander@kau.se

Medverkande kommuner och kontaktpersoner:
Arvika kommun, Per-Joel Sewelén, Verksamhetschef, 0570-817 84
Eda kommun, Anders Andersson, Kommunchef, 0571-281 05
Filipstads kommun, Jan-Erik Andrén, Förvaltningschef, 072-572 40 97
Forshaga kommun, Peter Öhlander, Barn- och utbildningschef, 054-17 20 85
Grums kommun, Thomas Nilsson, Barn- och utbildningschef, 0555-421 17
Hagfors kommun, Tove Frostvik, Barn- och bildningschef, 0563-185 35
Hammarö kommun, Björn Svantesson, Chef bildningsförvaltningen, 054-51 51 04
Kils kommun, Mats Brorsson, Sektorchef familj och utbildning, 0554-191 85
Kristinehamns kommun, Fredric Norlin, Skolchef, 0550-882 51
Lindesbergs kommun, Henrik Arenvang, Förvaltningschef, 0581-811 86
Storfors kommun, Sven-Erik Rehn, Rektor, 0550-652 02
Sunne kommun, AnnaUllenius, Verksamhetschef barns lärande, 0565-160 47
Säffle kommun, Erica Andrén, Förvaltningschef, 0705-768073
Åmåls kommun, Catrin Eriksson, Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, 0532 173 43
Årjängs kommun, May Bjerklund, Verksamhetschef Barn och Utbildning, 0573-142 01


Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.