2019-05-10 10:21Pressmeddelande

Ny kommunikationschef klar till Karlstads universitet

Marie Rosenlind har rekryterats till uppdraget som ny kommunikationschef på Karlstads universitet.
- Det känns mycket bra då hennes erfarenheter och kompetens kommer vara viktiga för lärosätets framtid, säger Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör.

Marie Rosenlind har de senaste sju åren arbetat inom HM-koncernen med nationellt och internationellt kommunikationsarbete, på både strategisk och operativ nivå. Hon tillträder i september.

- Marie Rosenlind kommer med nya infallsvinklar till universitetet och jag vill att hennes kompetens i kombination med kommunikationsavdelningens erfarenhet bland annat ska resultera i positiva effekter när det gäller marknadsföring, internationalisering och ett stärkt arbetsgivarvarumärke, säger Anne- Christine Larsson Ljung.

Kontakt: Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör telefon: 070- 688 51 73

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.