2017-04-13 08:54Pressmeddelande

Ny hedersdoktor med fokus läsforskning

null

Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till den norska forskaren Lise Iversen Kulbrandstad. Hon har under en lång tid samverkat med Karlstads universitet och medverkat till att samarbete initieras och stärkts mellan Karlstads universitet och Högskolan i Innlandet, Norge.

Lise Iversen Kulbrandstad är professor i norskdidaktikk, vid Högskolan i Innlandet, Hedmark, Norge och gästprofessor vid Karlstads universitet vid ämnet svenska som andra språk. Hon har gjort en lång och gedigen karriär inom akademin och står för en yrkesgärning med stort fokus på lärarutbildningsanknutna frågor, som lärare, författare och också rektor vid Högskolan i Hedmark. Hon har också, på den norska regeringens uppdrag, arbetat fram en reform av den norska lärarutbildningen för grundskolan till femåriga masterutbildningar. Lise Iversen Kulbrandstad har dessutom varit ledamot i den särskilda expertgrupp som Norges regering tillsatt för att utreda lärarrollen.

- Detta kom som en stor och glad överraskning för mig, säger Lise Iversen Kulbrandstad. Jag känner mig mycket stolt och samtidigt ödmjuk. Högskolan i Innlandet och Karlstads universitet har stora och viktiga lärarutbildningar och det har visat sig att vi har mycket att lära av varandra.

Utökat samarbete genom gästprofessur
Som gästprofessor vid Karlstads universitet har hon medverkat till att samarbete initieras och stärkts mellan Karlstads universitet och Högskolan i Innlandet, såväl på grundnivå som på forskarutbildningsnivå. Samarbetet inkluderar gemensamma presentationer vid konferenser, ansökningar, publikationer, workshops, doktorandhandledning, forskarutbildningskurser, studentutbyten med mera. Lise Iversen Kulbrandstad utgör dessutom ett starkt stöd i utvecklingen av ämnet svenska som andraspråk.

- Med sin breda kompetens och omfattande erfarenhet har Lise Iversen Kulbrandstad varit och är viktig för frågor som rör språk- och litteraturdidaktik inom lärarprogrammen, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Och då framför allt då det gäller ämnet svenska som andraspråk.

Starkt stöd för forskargrupp
Lise Iversen Kulbrandstad samarbetar även med Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL och den forskningsmiljö som nyligen fick ställningen som en stark forskningsgrupp vid Karlstads universitet, Research on Subject-specific Education, ROSE.

- Förra årets flyktingsituation gjorde att språkutbildning för invandrare blev ett avgörande tema inom ROSE. Vi kommer att fortsätta arbeta kring migration vilket är ett initiativ med framåtanda. Att arbeta tvärvetenskapligt och samtidigt praktiknära i samband med ämnesdidaktisk forskning är ett viktigt sätt att stärka kunskapsbasen för både lärarutbildning och för skolan.

- Med sin inriktning mot praktiknära forskning är Lise Iversen Kulbrandstad, i egenskap av gästprofessor, viktig även för de andra centrumbildningarna inom det ämnesdidaktiska fältet, säger Björn Åstrand, dekan vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet. Därmed är hon av stor betydelse för den utbildningsvetenskapliga forskningsutvecklingen vid lärosätet.

Fler hedersdoktorer ska utses
Lise Iversen Kulbrandstad är årets första hedersdoktor vid Karlstads universitet 2017. Ytterligare hedersdoktorer utses senare under våren. Alla kommer att ta emot utmärkelsen den 20 oktober då Akademisk högtid firas.

För mer information kontakta:

Björn Åstrand, dekan vid Lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet, 070-642 42 12.

Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, 070-315 12 91.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.