2020-03-26 09:20Pressmeddelande

​Ny funktionalitet stoppar intrång i flervägsnätverk

null

Du har säkert märkt att videoklippet på din telefon bryts när du lämnar ditt hus och WiFi-nätet? Mobilen kopplar upp sig mot 4G och videon börjar spela igen. En fördel med flervägsnätverk, som kommer att bli vanligt i framtiden, är att mobilen kommer att byta mellan olika nätverk utan att du märker av det. Uppkopplingen blir riktigt snabb när trafiken skickas över flera vägar men samtidigt ökar risken för intrång. Zeeshan Afzal, nybliven doktor i datavetenskap har under sina doktorstudier fokuserat på säkerhetsutmaningarna med flervägsnätverk.

– Min forskning handlar om protokollet ”Multipath TCP”, ett nytt nätverksspråk som våra uppkopplade enheter kan komma att kommunicera med i framtiden, säger Zeeshan Afzal. Det jag har fokuserat på är att lära säkerhetssystem att förstå språket så att de kan upptäcka säkerhetsproblem som till exempel intrångsförsök.

Säkerhetssystem söker efter signaturer
Intrångsförsök kan till exempel upptäckas via så kallade signaturer, det vill säga mönster från tidigare kända intrång. Idag finns över 30 000 kända signaturer. När en av dessa upptäcks blockeras trafiken så att intrånget stoppas.

– När trafiken går över en väg kan signaturerna upptäckas lätt. I min forskning har jag upptäckt att även signaturerna delas upp när trafiken går över flera vägar. Det innebär att de blir mycket svårare att identifiera. Genom att skapa nya komponenter i SNORT, ett open source-baserat intrångsdetekteringssystem, har jag gett systemet ny funktionalitet så att det även kan upptäcka delar av signaturerna och därmed stoppa intrånget.

Zeeshan Afzal disputerade i datavetenskap den 28 februari. Arbetet har skett inom ramen för projektet HITS, High Quality Networked Services in a Mobile World, vars syfte är att bidra till utvecklingen av högkvalitativa nätverkstjänster för en mobil värld. Forskningen i projektet sker i nära samarbete med industriella partners.

Här kan du ta del av avhandlingen Life of a Security Middlebox: Challenges with Emerging Protocols and Technologies.

För mer information kontakta Zeeshan Afzal på 0762804537.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.