2016-09-09 08:55Pressmeddelande

Ny föreståndare för CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet

null

Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation, blir vid årsskiftet ny föreståndare för CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet.

 - Det ska bli jättespännande, säger Per Kristensson. Det är verkligen motiverande att jobba tillsammans med så många duktiga forskare som finns här och i vårt stora internationella nätverk. Vår forskning gör nytta för samhälle, företag och människor. 

Per Kristensson kommer från den 1 januari 2017 att ta över rollen som föreståndare för CTF. Han efterträder Henrietta Huzell, lektor i arbetsvetenskap, som avslutar sitt uppdrag i och med att hon fått nytt uppdrag som prodekan vid Karlstads universitet.

CTF, som bildades 1986, bjuder in till 30-års jubileum den 6 oktober på Karlstads universitet. Där kommer Per Kristensson tillsammans med andra forskare och experter från akademin, näringsliv och offentlig förvaltning att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter från aktuella frågor inom tjänsteforskning.

- Jag kommer ge några exempel på hur vår forskning kommit samhället till nytta. Små och stora händelser som beskriver CTFs utveckling från starten fram till idag då vi är ett internationellt ansett forskningscenter.

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på värdeskapande genom tjänster. Forskningen kretsar kring tjänsteutveckling, värdeskapande, digitalisering, hållbarhet och andra samhällsrelevanta frågor och sker i samverkan med näringsliv och offentlig sektor. CTF har idag över 60 medarbetare, ett femtiotal aktuella forskningsprojekt och två omfattande forskningsprogram som drivs tillsammans med partners från näringsliv och offentlig sektor samt akademin.

Läs mer om CTF.

För mer information kontakta Per Kristensson, professor vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, 054-700 2128, per.kristensson@kau.se.

Per Kristensson är professor i konsumentpsykologi och innovation verksam vid CTF. Han forskar om psykologiska frågeställningar som är viktiga för näringsliv, samhälle och innovation utifrån de upplevelser som en kund, patient, användare eller medborgare har. Pers forskning fokuserar främst kring kreativitet, innovation, beslutsfattande, beteendeförändring, tjänster eller konsumentpsykologi. Per disputerade i psykologi 2003 vid Göteborgs universitet. Han har bloggat för Vetenskapsrådet/Curie, är återkommande krönikör i Nya Wermlands-Tidningen, var en av Sveriges första TEDx-talare och har fått talarpris för sin förmåga att presentera forskning. 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.