2022-11-16 07:04Pressmeddelande

Ny bok om förpackningar och matsvinn

Fredrik Wikström och Helén Williams Fredrik Wikström och Helén Williams. Foto: Linn Malmén.

En tredjedel av all mat som produceras idag slängs. Vad beror det på? Vad kan producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter göra för att minska svinnet? Vilken roll har förpackningar? Det är frågor som behandlas i den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” skriven av forskare vid Karlstads universitet.

I över 30 år har författarna och forskarna Fredrik Wikström och Helén Williams forskat om miljö- och hållbarhetsfrågor och förpackningens roll för minskat matsvinn. De har genomfört och publicerat flertalet studier och samarbetat med forskare runt om i hela världen för att utveckla och sprida kunskap kring matsvinn. Nu finns resultaten att ta del av i deras bok.

– Det är viktigt att fler på ett lättillgängligt sätt kan ta del av kunskaperna om matsvinn och inte minst förpackningens roll för att minska matsvinnet, säger Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem. Det är betydelsefullt både för att minska trycket på miljön och den egna plånboken.

”Ska vi få bukt med matsvinnet krävs ett paradigmskifte i vår syn på förpackningar.”
Förpackningar har en funktion och betyder mer för matsvinnet än de flesta tror. I slutändan är det människors faktiska beteenden som avgör hur mycket mat som faktiskt slängs och för att få bukt med matsvinnsproblematiken krävs ett paradigmskifte i hur vi ser på förpackningar, menar forskarna.

– Förpackningar ses ofta som något enbart ont ur miljösynpunkt. Många glömmer den goda sidan – att förpackningar som skyddar maten och ökar hållbarheten minskar miljöpåverkan om maten inte slängs eftersom det då behöver produceras mindre mat. Men för att verkligen minska den totala miljöpåverkan måste förpackningens onda och goda sidor balanseras mot varandra, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem.

Tips och vägledning för både producent och konsument
Boken vänder sig till alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med förpackningar och till en miljöintresserad allmänhet. Förutom att förklara bakomliggande orsaker till matsvinnet så ger författarna praktiska tips och vägledning för hur man som producent och konsument kan minska svinnet.

– Generellt behöver vi värdera maten högre i samhället. Vi hoppas att producenter och handlare börjar fundera på hur de kan hjälpa konsumenterna att minska sitt matsvinn. Men för att det ska hända måste också konsumenter efterfråga denna typ av tjänster och inte bara titta på lägsta jämförelsepris. Det kan ibland till exempel vara lönsamt att köpa mindre förpackningsstorlekar, även om de är dyrare, om det resulterar i att mindre mat slängs. Det finns många tips till ett minskat svinn. En bra start är att börja observera vilken mat som slängs och varför, sen är bollen i rullning, menar forskarna.

För mer information kontakta: 
Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem, fredrik.wikstrom@kau.se,
0706-993199. 

Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, helen.williams@kau.se, 076-1043263.

Boken ”Stoppa matsvinnet!: en förpackad lösning” gavs ut i oktober av förlaget Fri Tanke. Författarna Fredrik Wikström och Helén Williams är båda verksamma vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) samt ämnet miljö- och energisystem vid Karlstads universitet och hör till de ledande forskarna i världen när det kommer till förpackningar och matsvinn.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap