2020-04-02 08:01Pressmeddelande

Ny bok beskriver hur organisationer bättre kan skapa värde för sina kunder

null

Det började med ett viralt utbrott på utvärderingar. I dag, snart tre år senare, släpps boken ”I kundens skor: Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv” där föreläsaren och husfilosofen Klas Hallberg och professorn Per Kristensson reder ut varför så många organisationer misslyckas så totalt i mötet med sina kunder.

- Jag var en av alla människor som såg och delade Klas Hallbergs utbrott nätet. Vi känner varandra sedan tidigare och skrev en bok tillsammans för några år sedan. Just hur organisationer bättre kan förstå sina kunder och hur kundnöjdhet kan mätas är något jag forskat om i närmare 20 år – så det kändes naturligt att samla våra tankar, kunskaper och erfarenheter, och kanske en del frustration, i en bok, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

I den nya boken visar Per Kristensson genom konkreta exempel och aktuell forskning var utmaningarna finns och ger väl underbyggda råd om hur företag och organisationer, privata och offentliga, kan göra för att uppnå önskat resultat. Klas Hallbergs träffsäkra, humoristiska nedslag i verkligheten varvas med Pers Kristenssons insiktsfulla reflektioner kring varför det är så svårt att begripa sig på sina kunder.

- Det behöver inte nödvändigtvis vara i just ”kundens” skor du sätter fötterna. Det kan röra sig om medborgarens, gästens, patientens, eller rent av ”någon annans” skor. Att klara av att utgå från andra människors perspektiv är viktigt rent existentiellt och vi vill i boken inspirera läsaren att ta just det perspektivet och fundera på för vems skull organisationen existerar, säger föreläsaren och husfilosofen Klas Hallberg.

Sagt om boken
“Det här är en bok som fortfarande behövs och behöver läsas. Det tar mig emot att säga det, för så borde det inte vara med tanke på hur många år som har gått sedan Riv pyramiderna först gavs ut. Men att sätta kunden först, och hur man gör för att lyckas med det, är fortfarande något som måste betonas och läras ut.”
Jan Carlzon, företagsnestor och författare till Riv pyramiderna

”Den här boken ställer en av de viktigaste frågorna man som organisation och ledare kan ställa sig: Vad behöver medarbetarna för att vilja sätta foten i kundens sko? I dag behöver man vara ’kundbesatt’ – nyfiken på sina kunder på riktigt – men jag tror att fler organisationer behöver bli ’medarbetarbesatta’.”
Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige

Boken riktar sig till alla i privata eller offentliga organisationer som arbetar med, och som vill lyckas bättre med att skapa värde för, kunder, gäster, patienter, medborgare, besökare, elever, klienter, medlemmar och användare.

- I dessa tider då samhället ställs på sin spets på grund av coronaviruset är det många som funderar kring människors och organisationers beteende. Detta är en bok som möjliggör för dig att förstå just sådana processer utifrån din organisations perspektiv, avslutar Per Kristensson.

För mer information, kontakta:

Per Kristensson, CTF, 070-974 08 60, per.kristensson@kau.se
Klas Hallberg, 0706-795555, klas@klashallberg.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.