2014-12-09 08:00Pressmeddelande

Nu skrivs den värmländska litteraturhistorien

Nu börjar arbetet med att skriva den värmländska litteraturhistorien. Målet är ett verk som beskriver den värmländska litteraturen från runstenarnas Herulen någon gång på 500-talet fram till våra dagars skildringar.

Tankar på ett verk om den värmländska litteraturhistorien har funnits länge hos Dag Nordmark, professor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet och kollegorna Sofia Wijkmark och Anna Forssberg Malm vid samma ämne. Nu kan projektet äntligen börja tack vare stöd från Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse.

- Det här är en idé jag hade med mig när jag kom till Karlstad 1998. Nu finns det hopp om att den kan förverkligas, säger Dag Nordmark, professor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet.

Något samlat verk som beskriver den värmländska litteraturhistorien med ett aktuellt historiografiskt forskningsperspektiv finns inte idag.

- Vi tycker att det är väldigt roligt att få genomföra detta just här i Värmland, på Karlstads universitet. Den värmländska självbilden påverkar även oss och vi är en del av den - samtidigt skriver vi litteraturhistorien på ett vetenskapligt grundat sätt, genom att syna "det värmländska" i sömmarna. Den värmländska litteraturhistorien präglar omvärldens bild av länet och är en del av varumärket Värmland, säger Anna Forssberg Malm.

Från Herulen till Lerin
Verket kommer att ta sin början bland runstenarna för att sedan spänna över skalden Gunno Dahlstiernas 1600-tal, romantikens Almqvist, Tegnér och Geijer, 1900-talets Nils Ferlin, Tunström och Kangas fram till våra dagars Lerin. Såväl ord som bild och kommer att skildras ur det värmländska perspektivet. Men det är inte ett verk i nationalromantisk yra som växer fram.

- Det vi gör är att försöka bringa reda i vad den värmländska litteraturen faktiskt är och vilka bilder som finns om den och det värmländska berättarkynnet. Vi kommer att ta upp såväl författare som estradörer och traditionsbärare - allt ur ett vetenskapligt perspektiv, säger Anna Forssberg Malm, som även utlovar en och annan överraskning.

Projektet är planerat till fem år där stödet från Wettergrenstiftelsen är en grundplåt som omfattar de två första åren. Resterande tid tänker forskargruppen fortsätta att söka externa medel för.

För mer information kontakta:
Dag Nordmark, professor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet, tfn: 054-700 17 04 eller 070 5360 888, e-post: dag.nordmark@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.