2023-05-03 06:05Pressmeddelande

Naturolyckor kan öppna möjligheter till förändring

Åsa Davidsson i glasögon med blond page, vit blus och ljusblåkoftaÅsa Davidsson

- Jag hoppas att min forskning kommer att bidra till en bättre förberedelse för framtida katastrofer, säger Åsa Davidsson, doktorand vid Karlstads universitet.

 Åsa Davidssos forskning visar att det finns två typer av förändringar som kan uppstå efter en naturolycka: förändringar med effekt på miljön och förändringar för förbättrad beredskap vid händelse av tsunami.

- Genom att använda konceptet "window of opportunity" kan naturolyckor öppna upp möjligheter för positiva förändringar, säger Åsa Davidsson.

Avhandlingen presenterar två ramverk för att studera dessa förändringar - ett för att förstå miljöeffekterna och ett annat för att säkerställa ett fungerande tsunamivarningssystem över tid.

Det första ramverket hjälper till att förstå miljöeffekten från förändring efter naturolyckor. Förändringar som görs i samhället kan ha både positiva och negativa effekter på miljön. Till exempel kan återplantering av mangroveskog ha en positiv effekt på miljön medan massiv förvaring av timmer kan orsaka läckage av kvicksilver och förhöjda nivåer i områden där timmer lagras.

Det andra ramverket fokuserar på att säkerställa ett tsunamivarningssystems funktion över tid. Ramverket tittar på tre funktionsdelar: teknisk, social och förvaltning (governance). Åsa Davidsson påpekar att ett sådant här ramverk kan behövas för att säkerställa att varningssystemet fungerar över tid och att människor kan evakueras snabbt vid en tsunami.

Åsa Davidssons forskning visar att naturolyckor kan leda till positiva förändringar för miljön, men det är ingen garanti att förändringen varar över tid. Ett exempel är en ekoby som byggdes efter en jordbävning i Italien, vilket syftade till att bygga med lokala resurser och leva nära naturen.

- Tyvärr övergavs ekobyn efter några år på grund av interna konflikter, säger Åsa Davidsson. En tanke är att stöttning till ekobyn hade kunnat hjälpa dess fortlevnad.

Kontakt

Åsa Davidsson, doktorand risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet
Mobil: 073-8016496Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer