2021-04-01 05:30Pressmeddelande

Musikhögskolan Ingesund utvecklar sitt musikproduktionsprogram till kandidatnivå

Två killar sitter och jobbar vid ett mixerbord i musikstudio.Foto: Maria Obed

Hösten 2018 startade det tvååriga Musikproduktionsprogrammet som leder fram till en högskoleexamen vid Musikhögskolan Ingesund. Redan i samband med inrättandet av programmet fanns en diskussion kring om det istället skulle inrättas ett treårigt program och en kandidatexamen. Nu har detta blivit verklighet då rektor vid Karlstads universitet i dagarna tagit beslut i frågan.

För att prova sig fram utformades utbildningen från början, av olika anledningar, som ett högskoleprogram för att se hur det skulle utveckla sig. Sedan starten har lärandemiljön stärkts ytterligare och blivit mer etablerad. Programmet har haft ett högt söktryck, genomströmningen har varit god och studenterna har efterfrågat ett studieår till. Med ett kandidatprogram ges studenterna ökad möjlighet till såväl stabil och bred grund som fördjupning inom området.

- Det känns väldigt bra och roligt att genomföra detta, säger David Engström, programledare för Musikproduktionsprogrammet. Även om nuvarande högskoleprogram ger en bra grund inom kärnan av det vi håller på med, musikproduktion och låtskrivande, så kommer det nya kandidatprogrammet att ge tid för både att kunskapsmässigt dyka djupare i många områden och att konstnärligt jobba bredare. Det lite förändrade upplägget och de nya kurserna i det här kandidatprogrammet tror jag kommer bli väldigt givande och bra.

Musikhögskolan Ingesund (MHI) vid Institutionen för konstnärliga studier har under nästan ett sekel varit en viktig institution i svenskt musikliv. Under de år som gått sedan starten 1923 har skolan utvecklats till en institution av högsta internationella kvalitet vad gäller såväl konstnärligt och pedagogiskt innehåll som lärarförsörjning, studentrekrytering och fysiska förutsättningar i form av lokaler och utrustning. Förutom ett stort antal fristående kurser inom musik, dans samt konst- och bildgestaltning, ger institutionen idag tre program; Musiklärarprogrammet 300 hp, Konstnärlig kandidat musiker 180 hp och Musikproduktionsprogrammet 120 hp. Utbildningarna har en stark konstnärlig profil och samarbetar med varandra i olika former och projekt, vilket bidrar till institutionens gynnsamma miljö för kvalificerad konstnärlig utbildning.

Det nya treåriga Musikproduktionsprogrammet som ger en fil. kand. examen beräknas starta hösten 2022.

Kontaktperson:

David Engström, programledare för Musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, 073-461 42 12.


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren