2022-06-21 11:56Pressmeddelande

Musikhögskolan Ingesund får utbilda musiker på masternivå

Huvudentrén vid Musikhögskolan Ingesund.Huvudentrén vid Musikhögskolan Ingesund.

Karlstads universitet fick examensrättigheter för konstnärlig kandidatexamen vid Musikhögskolan Ingesund 2016. Med erfarenheter från ansökningsprocessen gjordes en ny ansökan till en konstnärlig masterexamen som lämnades in till Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Ansökan har blivit godkänd och Musikhögskolan Ingesund får nu utfärda konstnärlig examen på avancerad nivå. Utbildningen beräknas starta hösten 2023. 

 

Tre årskullar studenter har tagit ut examen från programmet Konstnärlig kandidat musiker med inriktning västerländsk konstmusik. Med högt kvalificerade lärare, kurser som utvecklar både breddade och fördjupade kunskaper i musik samt god genomströmning av studenter, har starten resulterat i en lyckad och välfungerande utbildning. Utbildningen riktar sig till studenter som vill få en gedigen grund för att, efter avslutad utbildning, kunna verka som yrkesmusiker i olika konstnärliga sammanhang. Utbildningen ger även förutsättningar för vidare konstnärliga studier på masternivå. Några studenter har redan inlett en karriär som musiker, och flera har fortsatt med utlandsstudier på masternivå. Nu kan de också göra det vid Musikhögskolan Ingesund.

 

- Vi är mycket glada för det positiva beslutet från UKÄ. Arbetet med ansökan har varit ett teamarbete, många lärare och studenter  har gjort en stor insats. Vi har de förutsättningar som säkerställer en musikerutbildning på avancerad nivå så vi ser fram emot att få starta upp den nya utbildningen, säger Carina Hauge-Rouass, senior rådgivare och tidigare prefekt vid Musikhögskolan Ingesund.

 

- Vi har sett fram emot det här beskedet och ligger i startgroparna för att starta upp utbildningen hösten 2023. Det har sina utmaningar men vi kommer att lägga all energi och kraft för att nå det målet , säger Göran Lindskog, prefekt vid Musikhögskolan Ingesund.

 

- Musikhögskolan Ingesund har kämpat för detta länge och vi studenter har varit med i det arbetet, säger Martin Karlsson ordförande i SMISK, undersektion till Karlstad studentkår. Så kul att det äntligen startar igång! Musikhögskolan växer och har idag, förutom musiklärarutbildningen, flera utbildningar inom musik vilket är väldigt positivt.

 

Kontakt:

Carina Hauge-Rouass senior rådgivare och tidigare prefekt vid Musikhögskolan Ingesund,

070-191 36 83.

 

Göran Lindskog, prefekt vid Musikhögskolan Ingesund, 073-270 28 43.

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren