2018-08-29 14:47Pressmeddelande

​Musik är inte längre bara musik

null

En starkare regional musikerbransch och en ny utbildning. Det är några av resultaten av ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som drivits av Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. I augusti anordnas slutkonferensen – och sedan tar nästa projekt vid.

MINS har under tre års tid arbetat med forskning, utveckling och utbildning för att rusta den regionala musikbranschen i Värmland och Hedmark, Norge. Bland annat har det anordnats låtskrivarcamps för unga musiker, seminarier och workshops för regionala aktörer, och på Musikhögskolan Ingesund startar i höst ett nytt program för blivande musikproducenter.

Globaliseringen och teknikutvecklingen har inneburit stora förändringar för musikerbranschen de senaste tio åren – förändringar som innebär både fördelar och utmaningar. Det är idag enklare än någonsin att producera och distribuera musik, men samtidigt ställs det allt högre krav på musikerna själva att agera entreprenör för sin egen kreativa ådra.

Resultatet av MINS-projektet kommer inom kort att presenteras på en avslutande konferens med namnet Music Business Innovation. Det handlar om musik, om enskilda musiker, och en hel bransch i förändring ur ett regional perspektiv. Linda Ryan Bengtsson, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, är projektledare för den svenska sidan i projektet.

-  Musiken har blivit mer interaktiv. Fans aktiveras av branschens kampanjer och involverar sig på ett helt annat sätt idag. Det beror till stor del sociala medier. För några år sedan räckte det med att vara närvarande – idag måste kanalerna användas offensivt för att nå ut. I sin mest extrema form blir de sociala medierna en del av själva verket – och fansen själva används för att generera material, säger hon.

Konferensen blir också startskottet för ett efterföljande projekt, Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, med målet att göra musikupplevelser tillgängliga för alla.

Kontakt

För mer information om MINS, kontakta Linda Ryan Bengtsson på linda.ryan-bengtsson@kau.se eller 054-700 23 74.

Du kan läsa mer om MINS-projektet här

Mer information om konferensen Music Business Innovation hittar du här

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.