2015-10-26 10:06Pressmeddelande

Mona Sahlin besöker Karlstads universitet

null

Den 28 oktober klockan 14.00 håller den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, en föreläsning i Aula Magna. Även Anna Carlstedt från Svenska Röda Korset och Amanda Green från Karlstad Studentkår medverkar.

Våldsbejakande extremism handlar om att använda våld som medel för att förverkliga extrema och ideologiska åsikter och idéer. Under onsdagens föreläsning kommer Mona Sahlin att behandla ämnet våldsbejakande extremism och hur hon i sin roll som nationell samordnare verkar för att öka kunskapen kring det, samt främja utvecklingen av förebyggande metoder.

Svenska Röda Korset på plats
Även Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår, samt Anna Carlstedt från Svenska Röda Korset kommer att medverka under föreläsningen. Anna Carlstedt kommer, tillsammans med Mona Sahlin, att diskutera hur Röda korset arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism.

När? Onsdag den 28 oktober klockan 14.00-15.00
Var? Aula Magna

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.