2016-12-19 08:34Pressmeddelande

Mindre stress i julhandeln med hjälp av armband

null

Så här i jultider blir vi allt mer stressade och påverkade av trängsel och hög ljudvolym i butikerna. Hur kan vi göra julhandeln mindre stressig? Om det handlar en aktuell studie vid Karlstads universitet.

I studien undersöker forskarna Anders Gustafsson och Poja Shams vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, hur man kan minska stress i köpsammanhang. Detta med hjälp av ett aktivitetsarmband.

- Vi har tagit hjälp av ett avancerat aktivitetsarmband för att studera vilka faktorer som ligger bakom stressen och hur man kan mildra dem, säger Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi.

Aktivitetsarmbandet som forskarna använder är främst avsett för medicinskt bruk, bland annat för att kunna se när epilepsi- och sockeranfall är på gång. I studien är armbandet kopplat till en mobiltelefon som mäter upphetsningsnivå, kan liknas med aktiveringsnivå.

- Med hjälp av armbandet kan vi titta på hur kunder påverkas av olika impulser som finns i butiksmiljö, till exempel interaktion med produkter, ljud, ljus eller andra människor. Vi använder också eye-tracking, ögonspårning, för att kunna se exakt vad det är som händer i situationer där stressnivån ökar, säger Poja Shams, lektor i företagsekonomi.

Syftet med studien är att ta fram mer kunskap om vilka faktorer som utlöser stress i handeln och hur dessa kan lindras, om det går att vaccinera människor från stressen genom positiva manipulationer, till exempel genom att dela ut en gratis gåva i butiken eller låta ett luciatåg sjunga i butiken.

- Vi vill också utveckla metoder för denna typ av studie där vi fångar hela köpsituationen när den händer och inte behöver förlita oss på minnet av den vilket är fallet i traditionella undersökningar där vi ställer frågor i efterhand. Här mäter vi allt i realtid, säger Anders Gustafsson.

Studien görs i samarbete med företagen Ica Maxi i Karlstad och Tobii Pro och bedrivs inom ramen för forskningsprofilen ”Tjänsteinnovationer för hållbara affärer” som sträcker sig över perioden 2011 - 2019 och finansieras av KK-stiftelsen, Karlstads universitet, Ikea, Ericsson, Volvo, Löfbergs, Ica, Stamford och Valmet.

För mer information
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi, 070-590 66 67, anders.gustafsson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.