2024-02-27 13:06Pressmeddelande

Miljoner till innovationer för offentlig sektor

Samhällsnytta logotypBolaget Karlstads universitet Samhällsnytta är ett helägt dotterbolag till Karlstads universitets holdingbolag. Samhällsnytta bildades 2021. Vd är Johan Quist. Logotyp och grafiskt manér är skapat av universitetstryckeriet, Fanny Reinholz på ...

Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till innovationsprogrammet SustainGov, där Samhällsnytta vid Karlstads universitet är en av samarbetsparterna.

Beslutet innebär att SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet, som ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker. 

 

– Det är viktigt för Karlstads universitet att vi vår får vara en del av denna fleråriga och strategiska satsning, säger Johan Quist, vd vid Karlstads universitet Samhällsnytta AB.

– Men ännu viktigare är det för alla de medarbetare och medborgare som varje dag möts i det som är kärnan i svensk offentlig sektor.

Ytterligare medel kommer att skjutas till SustainGov i form av medfinansiering från medverkande aktörer. Därutöver tillkommer statliga medel i form av en insatsbudget i storleksordningen 125–150 miljoner per år, exklusive medfinansiering.

Det är Impact Innovation – ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova – som sagt ja till SustainGov. Beslutet innebär att fem strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024. Innovationsprogrammen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer.

– Det är mycket glädjande att bedömare och finansiärer ser sådan potential i vårt konsortium, säger Johan Quist.

SustainGov ska utgöra en plattform och ett stöd i samhällets hållbarhetsomställning genom att i grunden förändra offentlig sektors styrning, finansiering och arbetssätt.

– Vårt erbjudande handlar om att våga ifrågasätta befintliga strukturer i offentlig sektor. Samhällsnytta kommer att bidra genom att ansvara för ett insatsområde som handlar om nya sätt att arbeta med policy. Den resan har Samhällsnytta varit på under några år redan och det arbetet får nu ännu bättre förutsättningar, säger Johan Quist.

SustainGov är ett samarbete mellan 15 myndigheter och organisationer. Mittuniversitetet är koordinator och förutom Samhällsnytta vid Karlstads universitet ingår också Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), DIGG, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City och Bron Innovation. 

Totalt satsas i storleksordningen 500 miljoner kronor per år från staten inom ramen för utlysningen Impact Innovation. Mer information om detta och om de övriga innovationsprogrammen som blivit beviljade finns på: www.impactinnovation.se

Mer information om Samhällsnytta finns på: www.kau.se/samhallsnytta

 

Kontakt:

Johan Quist, vd Karlstads universitet Samhällsnytta AB, johan.quist@kau.se,  070-561 84 64

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält