2020-04-09 07:30Pressmeddelande

​Mentorprogram ska stärka kvinnor och ickebinära inom mansdominerad musikindustri

I musikindustrin är det ingen nyhet att det är männen som dominerar nyckelpositionerna. Detta märks även på Musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund där de flesta lärare är män och så också många av de gästföreläsare som besöker utbildningen. Helt enkelt för att branschen ser ut så. Men det råder absolut ingen brist på kompetenta kvinnliga upphovspersoner och musikproducenter som kan vägleda fler kvinnor i branschen. Därför startar nu Musikproduktionsprogrammet ett mentorprogram för kvinnliga och ickebinära studenter.

I mentorprogrammet får studenterna diskutera genusrelaterade frågoroch hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch, samtidigt som de nätverkar och delar idéer och tankar om skapande. Programmet inleds med en gemensam föreläsning där samtliga mentorer och deltagare möts och avslutas med ett gemensamt seminarium där det finns möjlighet att dela erfarenheter och tankar. Däremellan ska mentor och adept ses vid personliga möten, via nätet och mejl. Utvärdering görs också individuellt av både mentorer och deltagare.

- Det känns otroligt kul att vi har fått möjlighet att starta upp detta, säger Carl Utbult, ämnesföreträdare för musik- och ljudproduktion, Musikhögskolan Ingesund. Vi vill bidra på alla sätt vi kan till en mer jämställd musikbransch och detta är en del i arbetet. Gensvaret jag fått när vi kollat runt med tilltänkta mentorer har varit fantastiskt. Vi har fått ihop en grupp av, inte bara framgångsrika utan även inspirerande och på alla sätt kvalificerade mentorer, som kommer finnas med och bidra till de studenter som deltar i programmet.

Behöver ta sin plats och få hjälp att nätverka

Men hur resonerar kvinnliga och ickebinära studenter kring arbetssituationen inom musikbranschen? Hur känns det att ge sig in i en bransch där man redan från början vet vilka förutsättningar, som är djupt rotade, som råder? Julia Bengtson och Olivia Ahltorp, nuvarande studenter vid Musikproduktionsprogrammet resonerar.

- Med denna mansdominans i åtanke vore det väldigt värdefullt för oss att få en eller flera kvinnliga mentorer och förebilder. Det är viktigt att se att det finns framgångsrika, yrkesverksamma kvinnor i branschen men också kunna ha någon att vända sig till om vi skulle hamna i någon typ av diskriminerande situation. Mentorskapet skulle även kunna underlätta vår väg in i musikbranschen efter avslutade studier då vi kan få hjälp att nätverka med andra kvinnliga producenter.

Josefin Glenmark, låtskrivare, är en av de tilltänkta mentorerna och mycket positiv till idén.

- Det är inte lätt att vara tjej i musikbranschen. Jag tror på att stötta varandra och hjälpa till så gott det går. Om jag kan motivera någon annan att armbåga sig fram, som jag själv gjort, så blir jag stolt. Det gäller att ha skinn på näsan och inte vara rädd för att ställa frågor. Tillsammans är vi starkare. Det är viktigt att ha ett nätverk och det börjar med ett samtal.

Kvinnliga och ickebinära studenter vid Musikproduktionsprogrammet kan söka till mentorprogrammet. Ansökan sker skriftligt där den sökande motiverar varför och vad hen vill få ut av att delta i mentorprogrammet. Programmet varar under ett läsår. Deltagare från olika årskurser kan söka.

Vill du veta mer? Läs en mer utförlig artikel på Musikhögskolan Ingesunds webbplats.

För mer information kontakta:

Carl Utbult, ämnesföreträdare för musik- och ljudproduktion, Musikhögskolan Ingesund, 073-461 42 12.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.