2022-02-11 07:23Pressmeddelande

Meco genererade kunskap, utbildning, jobb och tjänster inom musikbranschen

Bild med resultat från Mecco

Vad driver, utvecklar och begränsar aktörer i musikbranschen utanför storstäderna, vilken roll har sociala medier, vad betyder ett nätverk när arenorna har stängts ned och hur skapas värde i ett ekosystem av aktörer? Det är några av frågorna som studerats i MECO.

Forskningsprojektet MECO, Music Ecosystems Inner Scandinavia, har undersökt vad som behövs för att stimulera, utbilda och utveckla branschen på ett hållbart och inkluderande sätt. Efter tre år i rampljuset avslutas nu projektet som också har utvecklat musikproduktionsprogrammet på Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet till att bli treårigt.

Musikbranschen i Värmland och Norska Innlandet är kärnan inom MECO och projektet har undersökt vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna stanna på den mindre orten även om man som aktör verkar på en större arena. Trots pandemins baksidor har det visat sig att det är fullt möjligt.

- Projektet har genom forskning och en rad olika event, workshops, utbildningar, mentorsprogram för kvinnor och icke binära samt seminarier lyckats skapa fina resultat, säger Jenny Karlsson lektor i företagsekonomi och projektledare för MECO. Dessutom har projektet gett stöd och genererat viktiga arbetstillfällen till en ansträngd bransch.

Nätverk för fler möjligheter

”Ni har gjort detta året så mycket bättre! Lärdomarna jag har fått med mig tack vare er kommer jag att ha med mig hela livet”. Så sa en av deltagarna vid ett av MECO:s seminarier under 2021 – ett år som var tufft för en bransch som bygger på att underhålla.

Genom att hjälpa branschen att etablera och utveckla befintliga nätverk och få kontakt med nyckelpersoner och möjliggörare för att kunna ta sig vidare har MECO varit ett nav i en bransch som verkligen fått känna på motgångar under den pågående pandemin. Att tänka i nya banor och finna nya lösningar har varit utmanande.

- En del av projektet fick riktas om på grund av pandemin och inom MECO har vi försökt förstå branschens behov i den mycket ansträngda situation som uppstod i kölvattnet av pandemin, säger Jessica Edlom, doktorand vid Karlstads universitet. Med nedstängda arenor och en stendöd livescen ställdes allt på sin spets.

Fansens betydelse i sociala medier

MECO har också undersökt fansens roll i musiklyssning och marknadsföring och hur spelet mellan artist och fans sker, påverkar och, i vissa fall, genererar marknadsföring och adderar till artistens varumärke. Allt ifrån TikTok, Facebook, Instagram och streamingtjänster som exempelvis Spotify har undersökts.

- Då det finns många intressanta trådar att forska vidare inom så är nu målet att skapa möjligheter för fortsatt forskning, säger Jenny Karlsson.

Projektet är ett treårigt Interregprojekt som utförts i samverkan mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet Örebro-Värmland. Övriga finansiärer är Region Värmland, Arvika Kommun och Innlandet Fylkeskommune.

Kontakt

Jenny Karlsson, projektledare, Karlstads universitet
jenny.karlsson@kau.se

Martin Gronert, projektledare bransch, Studiefrämjandet Örebro-Värmland
martin.gronert@studieframjandet.se

Jonathan Strandlund, kommunikatör, Karlstads universitet
jonathan.strandlund@kau.se 0730-820 383

Mer information om projektet

Musiken i filmen står kompositören och projektdeltagaren Olivia Ahltorp bakom som också har varit student vid Musikhögskolan Ingesund.

Övriga deltagare och mer information om MECO hittar ni här: https://www.m-eco.se

 


Ämnen: Meco

Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Jonathan Strandlund