2020-12-09 08:20Pressmeddelande

Matematikintresserade hjälper företag att lösa problem

null

För 4 år sedan tog Elisabet Mellroth och Adrian Muntean Mathematics meets Industry (MiMM) till Karlstads universitet. Idag är MiMM-day ett årligen återkommande event för intresserade av matematik på en högre nivå.

MiMM-day vänder sig till de gymnasiestudenter, doktorander, universitetsstudenter och forskare som har ett extra intresse för matematik. Lokala företag presenterar ett antal problem som deltagarna får försöka lösa under en intensiv dag. Studenterna uppmanas tänka utanför traditionella ramar och dessutom får de en insyn i hur företagen arbetar. Studenterna blir på så vis en potentiell pool för företagets nästa praktikanter eller anställda.

- Smarta människor vill kontinuerligt möta utmaningar som spelar roll, förklarar Adrian Muntean, professor i matematik. MiMM-day är ett utmärkt tillfälle för studenter och forskare att komma i kontakt med branschen.

- Deltagarna får också tillfälle att lösa svåra problem tillsammans med andra med liknande matematiska kapacitet, säger Elisabet Mellroth, filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Det blir en rolig gemensam utmaning för deltagarna.

Företaget Kongsberg ställer upp med ett problem att lösa och Rickard Gustafsson, Numerical Analysis Specialist på Kongsberg Hydrodynamic Research Center, tycker att MiMM-day är ett givande evenemang för matematikintresserade.

- Vi brottas dagligen med problem där vi måste använda matematiken som ett verktyg. MiMM-dagen är ett bra tillfälle att diskutera de rena matematiska aspekterna av våra problem - vilket vi sällan får tillfälle till i vårt dagliga jobb. Vi får inga färdiga svar från MiMM, och det förväntar vi oss inte heller, men vi får alltid massor av idéer och nya infallsvinklar. Det är mycket värdefullt.

I slutet av MiMM-dagen presenteras resultaten i en plenarsession där företagen bedömer dem och ger feedback. Ibland resulterar det i fortsättningar i form av praktikplatser, gemensamt rekommenderade examensarbeten eller uppsatser.

Elisabet Mellroth:

- Med MiMM-dagen vill vi visa att det går att studera matematik i Värmland och arbeta med spännande utmaningar där djup kunskap inom matematik har betydelse.

Adrian Muntean och Elisabet Mellroth finns tillgängliga för intervju inför MiMM-day 2020:

Adrian Muntean, 054 700 2034, adrian.muntean@kau.se

Elisabet Mellroth, elisabet.mellroth@karlstad.se

Rickard Gustafsson, 0708 40 59 48, rickard.gustafsson@km.kongsberg.com

Mer om MiMM-day 2020:
https://www.kau.se/MIMM-day

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles
Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör för lärarutbildningen
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson
Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Jonathan Strandlund
Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson
Kommunikatör
Sophia Hedmark Stefansson
Press contact
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg