2019-10-15 14:01Pressmeddelande

Matematik får stor donation från hedersdoktor

null

Svante Silvén, hedersdoktor vid Karlstads universitet, överlämnade den 14 oktober en donation på 100 000 kronor till ämnet matematik. Syftet med medlen är att stötta studenter på avancerad nivå eller forskarnivå i matematik, företrädesvis i matematikens didaktik.

– Vi är mycket glada och tacksamma över den generösa donationen, säger rektor Johan Sterte. Medlen innebär att våra matematikstudenter nu i större utsträckning kan delta i internationella konferenser och åka på forskningsresor till andra lärosäten utomlands.

Svante Silvén har tidigare undervisat i matematik och fysik vid bland annat Sundsta-Älvkullegymnasiet och Chalmers. Hans pedagogiska vision handlade då om att ge eleverna inblick i yrkesmatematikers arbetssätt, med betoning på betydelsen av matematikens och fantasins frihet, kreativitet, kontrollfunktion, observans, engagemang och välkomnandet av alla idéer.

– Jag tyckte att det var så otroligt roligt att undervisa, säger Svante Silvén. Med den här donationen hoppas jag kunna stötta studenter och fortsatt bidra till deras matematiska utveckling även om jag inte själv är aktiv i klassrummen längre.

Bidraget kommer att disponeras av ämnet via prefekten Stefan Lindskog. Riktlinjen är att varje student kan erhålla upp till 25 000 kr för att täcka kostnader för internationella konferenser och forskningsresor.

Om Svante Silvén
Svante Silvén föddes i Halmstad 1931 och tog studentexamen i Lund 1951. Efter studenten började han på Chalmers där han läste maskinteknik. Han tog examen 1959 och blev sedan kvar som assistent på Fysikum vid Chalmers och blev teknologie licentiat 1965. Svante läste nästan alla kurser i matematik och fysik och blev därmed den första tekniska fysikern trots att den linjen inte fanns.

Svante Silvén läste sedan pedagogik på lärarhögskolan. Så småningom kom han till Karlstad och blev en erkänt duktig lärare i matematik och fysik. För Svante är det viktigt med lust att lära och att undervisa så att elevers självkänsla byggs upp och att de får möjlighet att blomma ut. 2017 utsågs han till hedersdoktor vid Karlstads universitet på grund av den betydelse som han haft för kunskapsutvecklingen vid universitetet.

För mer information kontakta kommunikatör Sophia Hedmark-Stefansson på 0701837135.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.