2022-07-12 08:39Pressmeddelande

Marginell minskning av antagna till Karlstads universitet

Skylt Karlstads universitetKarlstads universitet

Intresset för högre utbildning har minskat något jämfört med antagningssiffrorna under åren med coronapandemi. Jämfört med åren 2016–2019 ser intresset dock fortfarande bra ut och idag får 16 032 personer besked om att de har antagits till studier vid Karlstads universitet. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med förra året.

Av de som antagits till studier vid Karlstads universitet i höst är 4645 antagna till ett program. De populäraste programmen är juristprogrammet med 200 antagna och 2011 som reserver, psykologprogrammet där 45 är antagna och 1362 reservplacerade samt socionomprogrammet med 60 antagna och 927 reserver. Till civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är 220 antagna och 469 är placerade som reserver medan sjuksköterskeprogrammet har 130 antagna och 662 reserver. Civilingenjörsprogrammet med dess olika inriktningar fortsätter att vara populärt och antar 277 personer inför hösten 2022, jämfört med 275 förra året.

Kompletterande pedagogisk utbildning ämneslärare är ett nytt program som startar i höst vid Karlstads universitet, 39 personer är antagna till programmet.

- Det är bra att vi fortsätter anta många studenter till våra samhällsviktiga utbildningar, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet. Jag ser fram emot en höst med många studenter på våra utbildningar och campus.

För mer information kontakta:
Helena Pallin, avdelningschef för utbildningsstöd vid Karlstads universitet.
Tfn: 076-315 20 19, e-post: helena.pallin@kau.se.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.