2022-05-11 05:30Pressmeddelande

Mångfacetterad scenkonstnär blir hedersdoktor

Leif Stinnerbom, konstnärlig ledare för Västanå Teater och hedersdoktor vid Karlstads universitet 2022. Foto: Håkan LarssonLeif Stinnerbom, konstnärlig ledare för Västanå Teater och hedersdoktor vid Karlstads universitet 2022. Foto: Håkan Larsson

Som konstnärlig ledare har Leif Stinnerbom medverkat till att forma Västanå Teater till en regional teaterscen som gjort både nationellt och nordiskt avtryck. Med sin kunskap om berättandets dramaturgi och gestaltande i musik och dans, har han dessutom berikat undervisningen och forskningen som gästlärare och föredragshållare vid Karlstads universitet. För detta utses han till hedersdoktor 2022.

Leif Stinnerbom har en mångskiftande erfarenhet av kulturhistoriskt inriktat arbete. Han är från början etnolog och musikvetare med utbildning vid Högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet och arbetade länge vid Värmlands museum som musikantikvarie. Innan han bestämde sig för att satsa helhjärtat på teater ägnade han sig åt doktorandstudier vid Göteborgs universitet med en planerad avhandling om dansbandet Sven-Ingvars. Forskningsintresset fick i stället utlopp i arbetet med uppsättningarna vid Västanå teater där ett humanvetenskapligt perspektiv med arkivstudier, inläsning av aktuell humanistisk forskning och samarbete med forskare är en viktig del av förarbetet.

Parallellt har Leif Stinnerbom verkat inom teatervärlden på en rad scener. På 80-talet arbetade han som koreograf vid Folkteatern i Gävle för regissören Peter Oskarsson. Mellan 1995 och 1998 var han konstnärlig ledare för Riksteaterns mångkulturella ensemble Shikasta. Han har också gjort ett stort antal gästspel som regissör på olika norska teaterscener samt på Stockholms stadsteater (Din stund på jorden 2004, Mästaren och Margarita 2008).

Leif Stinnerbom har också gjort karriär som musiker. Han blev riksspelman 1975 och startade tillsammans med Mats Edén folkmusikgruppen Groupa 1980, där han var aktiv medlem till 1989. I tillägg till sin digra meritlista har han också haft ett flertal uppdrag i råd och styrelser, bland annat i Kulturrådets styrelse och Nordiska Rådets konstkommitté för scenkonst.

Leif Stinnerbom har vid ett flertal tillfällen medverkat som gästlärare och föredragshållare i olika delar av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Han har också under flera års tid arbetat regelbundet vid Musikhögskolan Ingesund, bland annat med en gemensam fristående kurs i berättande teater. Västanå Teaters verksamhet har också gjorts till föremål för forskning utifrån såväl estetiska, kulturhistoriska som samhällsvetenskapliga utgångspunkter. För detta fruktbara samarbete tilldelas Leif Stinnerbom ett hedersdoktorat.

- Jag blev oerhört överraskad över denna utmärkelse, och såklart också väldigt hedrad och stolt. Men man ska komma ihåg att teater är ett stort samarbete mellan alla inblandade, så jag delar med mig av äran med alla som arbetat med Västanå Teater under 50 års tid!

Leif Stinnerbom promoveras till hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap fredag 14 oktober 2022 då Karlstads universitet firar Akademisk högtid.

Kontakt:

Anna-Karin Sandell, pressansvarig Västanå Teater,  070-747 46 18.

 

 

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren