2015-10-19 11:18Pressmeddelande

Många vill studera vid Karlstads universitet

null

14 308 personer har sökt till vårens program och fristående kurser vid Karlstads universitet*. Det är en minskning med åtta procent jämfört med vårterminen 2015, men fortfarande 18 procent fler än vårterminen 2014. 2 251 personer sökte till universitetets program i första hand, förra året var den siffran 2 270.

– Det är väldigt roligt att så många söker till Karlstads universitet, säger rektor Åsa Bergenheim. Vi ligger kvar på en historiskt hög nivå. Att vi ser en minskning beror främst på att färre sökt till våra fristående kurser men också att det populära civilekonomprogrammet inte har antagning den här vårterminen.

Civilekonomprogrammet ersätts med Handelshögskolans nya program, Internationella affärer, som ges för första gången under våren. 607 personer har sökt programmet varav 96 i första hand.

Antalet förstahandssökande ökar för nästan alla program. Socionomprogrammet har till exempel 292 förstahandssökande, jämfört med 257 föregående år. Även magisterprogrammet i projektledning ökar i motsvarande omfattning, från 285 till 320 förstahandssökande.

Den 15 oktober var sista ansökningsdag till vårterminens kurser och program.

Kontakt
Söktrycket generellt, rektor Åsa Bergenheim, telefon 070-258 88 29.
Siffror och fakta, utbildningshandläggare Helena Olsson, telefon 070-872 18 46.

* Inför vårterminen 2016 har universitetet ändrat beräkningen av antalet sökande, och exkluderar nu sökande till kurs inom program.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.