2016-04-18 13:49Pressmeddelande

Många vill läsa till ämneslärare vid Karlstads universitet

null

Drygt 4 000 personer vill utbilda sig till lärare vid Karlstads universitet, varav en tredjedel av dessa har sökt Karlstad i första hand. Inriktningen till ämneslärare tillhör de mest populära, här ökar antalet förstahandssökande med 31 procent jämfört med förra höstterminen.

- Det är väldigt roligt att det är ett fortsatt stort intresse för våra utbildningar och i synnerhet ämneslärarutbildningen. Vi har en lång tradition av att utbilda lärare och hög kvalitet i utbildningen, säger Thomas Nilsson, tf rektor vid Karlstads universitet.

Distansutbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning är annan inriktning som är populär, 241 personer har sökt den i första hand, en ökning med nästan 20 procent.

Fortsatt högt söktryck till många program

Den 15 april stängde antagningen till höstterminen vid landets högskolor och universitet. Störst ökning vid Karlstads universitet ses på distansprogrammet för IT, projektledning och affärssystem vid Handelshögskolan, som ökar med 38 procent.

Andra utbildningar med högt söktryck är civilekonom och fastighetsekonom med 243 respektive 204 förstahandssökande. Sammanlagt har dessa två utbildningarna 3 321 sökande.

- Socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet brukar locka många sökande, så också i år. Det är 2 328 sökande till socionomprogrammet varav i första hand 295 stycken och 1 699 har sökt sjuksköterskeutbildningen, 388 av dem i första hand, säger utbildningshandläggare Helena Olsson.

Intresset för utbildningar inom naturvetenskap och teknik vid Karlstads universitet lockar också. Civilingenjörsprogrammet har 1 340 sökande, varav 163 i första hand. Det högskoleförberedande basåret också populärt med knappt 1 000 sökande.

Förra året startades psykologprogrammet vid Karlstads universitet och intresset för utbildningen var över förväntan stort. I förhållande till antalet platser är det många sökande trots en minskning med 14 procent till 2 280 stycken. Även vid landets övriga lärosäten som erbjuder psykologutbildning minskar i år antalet sökande.

Närmare 30 000 sökande till höstens utbildningar

Totalt 29 729* personer har sökt programutbildningar och fristående kurser vid Karlstads universitet. Av dessa har 8 210 personer sökt i första hand. Det är en ökning av förstahandssökande med 2,4 procent jämfört med förra höstterminen.

- Att antalet som söker till oss i första hand ökar tyder på att vi har attraktiva utbildningar och att vi i den allt hårdare konkurrensen lyckas nå fram med den informationen till de som söker högskoleutbildning, säger Thomas Nilsson.

Kontakt

Söktrycket generellt, tf rektor Thomas Nilsson, telefon 073-078 11 98
Siffror och fakta, utbildningshandläggare Helena Olsson, telefon 070-872 18 46

Information från Universitets- och högskolerådet, UHR, samt sökstatistik finns här: http://statistik.uhr.se

*) I år innehåller inte UHR:s officiella statistik de som sökt dans- och musikutbildningar vid Karlstads universitet, vilket är 241 personer. 208 av dessa har sökt i första hand.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.