2016-04-07 11:30Pressmeddelande

Många vill läsa sommarkurser vid Karlstads universitet

null

De flesta förknippar sommar med semester, sol och lata dagar på stranden. Men sommaren är också en utmärkt tid att bredda sina kunskaper. I år är intresset för att läsa en sommarkurs rekordstort.

Sommaren 2015 sökte 1 438 personer en sommarkurs vid Karlstads universitet. Till sommaren 2016 har intresset ökat markant. 4 137 personer har sökt till de sex olika kurserna vilket är en ökning med hela 288 procent.

Mest populär är distanskursen Kreativt skrivande som har 3 174 sökande, varav 1 604 förstahandssökande, till 20 platser. Kursansvarig Louise Alvarsson tror att ett av skälen är att kursen ligger rätt i tiden.

– Det är jättekul att många är sugna på att utveckla sitt skrivande. Jag tror och hoppas att många ser kursen som ett bra komplement till det akademiska skrivandet. Studenterna får möjlighet att hitta sin egen skrivstil och att skriva mer fritt. Skrivandet är ett bra sätt för att dela med sig av sina tankar och åsikter. Vi har alla mycket inom oss som vi vill få ut och kanske att oroligheterna runt om i världen också påverkar.

Interkultur är också populärt
En annan sommarkurs som är fortsatt populär är Interkultur I. 822 personer har sökt den varav 259 i första hand. Det är i samma nivå som förra året då 958 personer sökte kursen, varav 279 i första hand.

Andra kurser som ges vid Karlstads universitet i sommar är Tillämpad programmering, Interkultur 2, Skogsfinnarna och Finnskogen och Informatik (praktik).

Sista ansökningsdag var den 15 mars. Antagningsbeskeden kommer att skickas ut från och med vecka 18.

För mer information
Vill du veta mer om kursen Kreativt skrivande, kontakta Louise Alvarsson, kursansvarig, på 073-05 20 259. För frågor av allmän karaktär gällande sökstatistik kontakta Helena Olsson vid antagningsenheten på telefon, 054-700 2612.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.