2016-08-17 14:44Pressmeddelande

Lunchseminarium: Sociala investeringar en väg ut ur krisen

Hur har samhället klarat av att möta behoven hos utsatta familjer i England? Susan Baines, professor i socialt företagande vid Manchester Metropolitan University, föreläser torsdagen 18 augusti om hur sociala investeringar fungerat i praktiken.

Sociala investeringar är åtgärder som syftar till att inkludera människor i samhället. Tidigare har sådana satsningar huvudsakligen kommit från regeringar eller andra offentliga aktörer, men det siktar Horisont 2020-projektet ”Innovative Social Investment in the European Societies After the Crisis” (InnoSI) på att förändra. En av nyckelfrågorna i projektet är nämligen hur offentlig och privat sektor kan samverka för att satsa på marginaliserade grupper i samhället.

Projektet, som bedrivs av tio olika lärosäten i Europa, utforskar hur man i olika länder på nya sätt försöker möta de behov som finns inom olika områden i socialpolitiken. Vad som händer i samspelet mellan staten, civila samhället och privata aktörer när det handlar om sociala satsningar? Projektet har vidare ett särskilt fokus på samhällsgrupper som riskerar långvarig marginalisering runt om i EU. För Sveriges räkning har flyktingkrisen satt spår, och projektet studerar också hur Sverige arbetar för att integrera nyanlända ungdomar.

Förutom professor Susan Baines deltar även flera forskare vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskaper vid Karlstads universitet.

Tid: torsdag 18 augusti kl 12-13

Plats: Tysta läsesalen, plan 2, Universitetsbiblioteket

Professor Susan Baines forskar om socialt företagande, social innovation, sektoröverskridande samarbete vid Manchester Metropolitan University.

Varmt välkommen!

Mer information

Om du vill veta mer om projektet eller lunchseminariet, kontakta Inga Narbutaite Aflaki, lektor i statsvetenskap, på 076-196 00 62, eller inganarb@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.