2017-12-21 08:43Pressmeddelande

Ljungbergsfonden investerar i Teknikerjakten

null

Karlstad och Värmland fortsätter att vara en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Karlstads universitet beviljas 10,2 miljoner kronor för perioden 2018-2020.

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, har i flera år samarbetat med Karlstads universitet i syfte att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap. Under namnet Teknikerjakten har Karlstads universitet sedan 2004 arbetat med olika projekt och skapat en stark samverkan mellan kommuner, skolor och näringsliv i regionen.

- Teknikerjakten är en strategisk investering för att öka intresset för, och kvaliteten på, tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, säger Sara Jons, vd för Ljungbergsfonden. Teknikerjakten har utvecklats på att fantastiskt sätt under åren och jag ser fram emot att fortsätta det spännande samarbete med Karlstads universitet.


Aktiviteterna inom Teknikerjakten pågår från förskolan ända upp till universitetet. Exempel på framgångsrika projekt är Barnens universitet, First Lego League, sommarforskarskola för gymnasieelever, det kvinnliga nätverket Tekla samt olika former av studiebesök. Och det är inte bara elever som drar nytta av aktiviteterna. Kunskapsutbyte, kompetensutveckling och nätverk är viktiga delar där målgruppen är lärare och skolföreträdare. Inom Teknikerjakten kan värmländska skolor dessutom söka medel till investering i utrustning för egna utvecklingsprojekt.

Nytt för den här gången
Karlstads universitet kommer att bjudan in intresserade barn i åldern 10 -12 år till ett digitaltläger i början av sommarlovet, där den som är intressead av framtidens digitalisering kommer att sitt lystmäte tillfredsställt. Det kommer också att bli fler tillfällen att laborera på universitetet för skolklasser i gymnasiet.

Ett stort förtroende
Ljungbergsfonden fortsatta satsning i regionen sträcker sig mellan åren 2018 och 2020 och innebär att stiftelsen beviljar 10 miljoner kronor till projektet.

- Det är ett stort förtroende vi i Värmland har fått från Ljungbergsfonden och vi kommer att fortsätta med många av de framgångsrika aktiviter som har startats genom åren. Det är ett fortsatt stort intresse för teknik bland barn och ungdomar, säger Jan Håkanson, administrativ chef för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Ljungbergsfondens Teknikerjakten är ett övergripande projekt på regional nivå.

Kontaktperson

Jan Håkanson, administrativ chef för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Telefon: 070-935 171, 054-700 19 40

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.