2016-09-20 09:06Pressmeddelande

Lekfull workshop i naturvetenskap

null

Vid Karlstads universitet pågår många aktiviteter för att öka intresset för naturvetenskap. Till exempel en lekfull workshop om fysikexperiment. Inbjudna är lärare i förskolan och i förskoleklass.

- Vid den här workshopen kommer författaren Anna Gunnarsson att medverka. Hon har skrivit barnböcker om kemidraken Berta och nu utkommet med en bok om fysik, säger Susanne Walan, projektledare för Kunskapsgatan, ett projekt som ska öka intresset för naturvetenskapliga studier.

Vid workshopen kommer deltagarna få utföra olika experiment som lämpar sig för barn i förskoleåldern.
- Det är viktigt att föra in de naturvetenskapliga ämnena tidigt i skolan och visa hur kul och intressant det är, säger Susanne Walan.

Fler satsningar
- Förutom denna workshop har vi i höst även ForskarFredag som går av stapeln den 30 september och Barnens universitet som drar igång igen i oktober. Satsningarna är en del av Teknikerjakten som är ett långvarigt projekt vid Karlstads universitet finansierat av Ljungbergsfonden.

Tid: onsdag den 21 september klockan 14.00-16.00 och och 17.00-19.00
Plats: Karlstads universitet, Pedagogisk verkstad i hus 21

För mera information kontakta Susanne Walan på tel 0705 258 807 eller susanne.walan@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.