2017-09-19 09:21Pressmeddelande

Ledande journalistikforskare ny gästprofessor vid Karlstads universitet

null

Barbie Zelizer är en av världens ledande journalistikforskare och har bland annat skrivit böcker om bildjournalistik i krig och konflikter. Nu är hon ny gästprofessor i Globala mediestudier vid Karlstads universitet. Professor Zelizer kommer under läsåret att medverka i undervisning, forskning och vid höstens Anderseminarium i journalistik.

Barbie Zelizer är föreståndare för forskningsmiljön Scholars Program in Culture and Communication vid Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania. Hon har själv tidigare arbetat som journalist och fokuserar sin forskning på journalistikens makt, dess kollektiva minne och de bilder av konflikter och krig som journalistiken förmedlar. Hon har skrivit flera böcker, bland annat "What journalism can be" som utkom i år och den uppmärksammade "About to Die: How News Images Move the Public" som kom ut 2010.

- Barbie Zelizer har ett tydligt globalt perspektiv på sin forskning. Vi tror att hon med sina erfarenheter kan bidra mycket till vår forskning och utbildning. Hennes intressen ligger nära vår forskning om nyhetsförmedling och opinionsbildning i samhället. Hon har även mycket stor erfarenhet av doktorandhandledning, så vi hoppas särskilt att hon kommer att fungera som en internationell kontaktperson på hög nivå för våra doktorander, säger Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för forskargruppen Node.

Barbie Zelizer har tidigare varit gästprofessor på bland annat Stockholms universitet, Universite Paris IV, Sorbonne, University of Budapest och undervisat på Högskolan i Oslo och Akershus.

- Jag ser verkligen fram emot att tillbringa en tid vid Karlstads universitet, säger hon.

Gästprofessuren Ander Visiting Professor in Global Media Studies inrättades vid Karlstads universitet 2009 och finansieras av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning. Den tillsätts årligen och såväl akademiker som framstående personer inom mediebranschen kan komma i fråga. Tidigare innehavare av gästprofessuren är bland andra Journalisten och författaren Johanne Hildebrandt, regissören och producenten Erik Gandini samt Paul C Adams, professor i geografi.

För mer information kontakta: Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, henrik.ornebring@kau.se , tel: 076-336 27 16.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.