2022-11-15 13:01Pressmeddelande

Långsiktig samverkan för att utveckla undervisningen

Porträttbild Michael TengbergMichael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete

De senaste åren har kombinerade forsknings- och utvecklingsinsatser fått allt större uppmärksamhet inom det pedagogiska och didaktiska fältet. Ny forskning från Karlstads universitet visar att stöd till lärare i form av lektionsobservationer och återkoppling utifrån forskningsbaserade kriterier kan ha stor betydelse för lärarnas långsiktiga utveckling av undervisningen. Att finna tid och utrymme för den här sortens kollegialt samarbete är inte alltid lätt. Däremot kan utvecklingspedagoger i kommunen med rätt ämneskompetens bidra till både stöd och legitimering av forskningsbaserat utvecklingsarbete.

I samverkan med Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och fyra värmländska kommuner har forskare på Karlstads universitet genomfört en praktikutvecklande interventionsstudie för att ta reda på vilken betydelse observation och återkoppling kan ha för att stötta lärares undervisningsutveckling. I studien deltog ett fyrtiotal svensklärare, fem språk-, läs- och skrivutvecklare (utvecklingspedagoger) inom nätverket SOL i Värmland samt åtta rektorer på de deltagande skolorna.

I studien tränades lärare att analysera sin egen och andras undervisning utifrån ett urval av forskningsbaserade kriterier på hög undervisningskvalitet. Under ett års tid fick de återkoppling av kollegor, filmade och studerade sin egen undervisning och diskuterade sina styrkor och utvecklingsbehov i skolbaserade lärgrupper. De fick också själva ge återkoppling utifrån observationer av sina kollegor. Resultaten från studien visar att kombinationen av observation och återkoppling, att se sig själv på film och att reflektera tillsammans över sin undervisning kan vara ett kraftfullt stöd för att höja kvaliteten på undervisningen.

- Det många av deltagarna framför allt uttrycker efteråt är hur medvetna de blivit både om vad de faktiskt gör i klassrummet tillsammans med sina elever och vad de, med ganska små förändringar, skulle kunna göra istället, säger Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, som lett studien. En viktig del i projektet handlar om att hjälpas åt att sätta ord på centrala aspekter av lärarnas yrkesskicklighet och sen använda detta för att få syn på och jobba med att utveckla undervisningen.

För mer information om studien se bifogad bilaga och resultatrapporten Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching.

Kontakt:

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete Karlstads universitet: michael.tengberg@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.

Relaterad media