2022-05-19 07:00Pressmeddelande

Låg fördröjning genomsyrar stort projekt inom datavetenskap

Porträtt Anna BrunströmAnna Brunström, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet

Digitaliseringen av industrin och samhället i stort har precis börjat. Projektet DRIVE har tilldelats 48 miljoner kronor av KK-stiftelsen och strävar efter att sänka fördröjningen för ökad effektivitet och bättre resursfördelning för digitala tjänster.

Latens är den fördröjning som digitala tjänster utsätts för när de används via internet. Att träffas i ett digitalt möte med ljud och bild är ganska förlåtande men när mer avancerade tjänster ska nyttjas ställs stora krav på att just latensen hålls till ett minimum.

– Nätet behöver kunna anpassas till vad som behöver levereras, säger Anna Brunström, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Olika nät för olika krav skulle ta enorma resurser. Därför vill vi ha så flexibla möjligheter som möjligt för att kunna utnyttja resurserna på ett bra, ekonomiskt och resursmässigt sätt. Det målet går hand i hand med FN:s miljömål.

Generellt så är teknik en nyckelkomponent för att lösa de utmaningar vi står inför. Smarta och effektiva transportlösningar och smartare och effektivare tillverkning i industrin. Vi behöver teknik som kan ge oss bra lösningar för att ta fram produkter och tjänster på ett energieffektivt sätt. Här spelar mobil kommunikation och datadrivna tjänster en viktig roll. För att få en bra interaktiv känsla krävs låg latens i tjänsten och forskningen kring det genomsyrar hela DRIVE-projektet.

– Projektet är väl förankrat i Karlstads universitets strategi och bedöms ha god potential att utveckla internationellt erkänd forskning. Det finns en stark relevans och medverkan för industrin, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin. Det är mycket positivt.

Med digital teknik blir företag hela tiden mer och mer effektiva. Till projektet DRIVE är sex företag kopplade.

  • Ericson - Leverantör av hård- och mjukvara inom Telekom
  • Telia - Nätoperatör
  • Icomera - Leverantör av mobila kommunikationstjänster
  • Mullvad - Säker kommunikation
  • Varnish - Specialister inom Edge och Cloud
  • Tieto - Mjukvaruleverantör för Telekom industrin

– Alla bitarna av digitaliseringen behöver stöd från den här typen av mobil kommunikation, säger Anna Brunström. Många branscher och områden blir mer effektiva när de använder digital teknik och resultaten av DRIVE ska komma så många som möjligt tillgodo.

Den 5G-testbädd som finns vid Karlstads universitet blir en viktig resurs för projektet.

– Våra partners är mycket intresserade av att komma till Karlstads universitet för att testa tekniken. Det är alltid bra att kunna visa upp och erbjuda konkreta tjänster. Inte minst för integrationen med vår grundutbildning. Att erbjuda praktiska tester och experiment i en mobil miljö som ligger i framkant är naturligtvis en enorm styrka.

Projektet DRIVE har tilldelats 48 miljoner kronor av KK-stiftelsen och kommer att pågå under åtta år. Företagen bidrar med minst motsvarande summa i medfinansiering och projektet medfinansieras också av Karlstads universitet.

Kontaktperson

Anna Brunström, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet
anna.brunstrom@kau.se

Mer om datavetenskap vid Karlstads universitet
https://www.kau.se/csOm Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Jonathan Strandlund