2020-04-16 11:17Pressmeddelande

Kraftig ökning av antalet sökande till Karlstads universitet

null

I coronakrisens spår har universitet och högskolor i Sverige fått fler utbildningsplatser och intresset för högre utbildning har ökat nu när arbetsmarknaden blivit tuffare. Ansökningarna till Karlstads universitet har ökat med 23 procent jämfört med 2019.

Totalt ansökte 38 599 personer till Karlstads universitets program och kurser, vilket är en kraftig ökning från de 31 190 som sökte 2019.

- Det känns väldigt bra att vi kan utöka vårt utbildningsutbud och erbjuda fler studieplatser då vi bland annat utbildar studenter till många samhällsviktiga yrken. Karlstads universitet är en del av lösningen för att samhället ska ta sig igenom coronakrisen, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Totalt har 9 234 personer sökt till Karlstads universitet i första hand. Det är en ökning med 23 procent mot förra året då 7 487 sökte i första hand. Juristprogrammet vid Karlstads universitet är den utbildning som fått flest sökande till höstterminen 2020. Totalt har 3 651 personer sökt utbildningen varav 495 i första hand.

- Det är återigen väldigt många som sökt till programmet och det är naturligtvis glädjande, säger Per-Ola Wiklander programledare för juristprogrammet. Undervisningen sker just nu på distans och om så är fallet även i höst så kommer vi se till att det fungerar bra även för de nya studenter som börjar på programmet.

Andra populära utbildningar vid Karlstads universitet
Sjuksköterskeprogrammet, 1 108 sökande, 302 i första hand
Psykologprogrammet, 2 324 sökande, 253 i första hand
Socionomprogrammet, 1 591 sökande, 289 i första hand
Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik, 284 sökande, 46 i första hand
Civilingenjör industriell ekonomi, 478 sökande, 71 i första hand
Civilekonomprogrammet, 1 527 sökande, 271 i första hand
Ämneslärarprogrammet, 1 501 sökande, 399 i första hand

Tandhygienistutbildningen, som numera är 3-årig, har ett högt söktryck med 191 sökande i första hand. Utbildningen kommer att starta hösten 2020 under förutsättning att examenstillstånd beviljas av UKÄ, Universitetskanslerämbetet.

Kontakt
Söksiffror generellt, rektor Johan Sterte, telefon 070-538 35 36.
Siffror och fakta, chef för Avdelningen för utbildningsstöd, Helena Pallin, telefon 076-315 20 19.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.