2015-10-05 08:00Pressmeddelande

Konsten att rädda liv - att förhindra självmord

null

Den 21 oktober anordnar FoU Välfärd Värmland det första seminariet i en serie om självmord - suicid. Författaren Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri vid S:t Görans sjukhus, berättar om hur man kan förebygga självmord. Arrangemanget är ett samarbete med enheten Folkhälsa och samhällsmedicin vid Landstinget i Värmland.

Totalt tog 1531 personer livet av sig i Sverige under 2014. Av dessa var 1044 män och 487 kvinnor. Siffrorna för 2013 var något högre, men fördelningen var densamma. Största gruppen finns i åldrarna 25-44 år. Varför tar en människa sitt liv? Går det att förhindra, finns det varningstecken? Och vad kan man göra om man anar att någon har tankar på självmord?

Ullakarin Nyberg är överläkare och jobbar vid Norra Stockholms Psykiatri, S:t Görans sjukhus. Hon har en bakgrund som onkolog, och har arbetat länge med sorg och förluster. Hon har mött människor som drabbats av psykiska besvär på grund av svår fysisk sjukdom. Hennes forskning handlar om konsekvenserna av att mista ett barn eller ett syskon i suicid och hur omhändertagandet kan förbättras. Ullakarin Nyberg är också författare till boken Konsten att rädda liv: om att förebygga självmord. Boken handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord. Genom konkreta råd och exempel lyfter Ullakarin Nyberg fram hur man kan prata om det som är svårt och vad man kan säga och göra i mötet.

Seminariet den 21 oktober vänder sig till många grupper i samhället som behöver kunskap inom området, till exempel personal inom socialtjänsten, förtroendevalda, polis, räddningstjänsten, frivilligorganisationer och många fler.

- Det här är första delen i en serie på tre seminarier, där vi uppmärksammar något som kan vara svårt att prata om. Vi behöver alla mer kunskap. Att rädda liv handlar både om att rädda den som funderar på att ta sitt liv och de anhöriga som berörs, säger Birgit Häger, föreståndare vid FoU Välfärd Värmland.

För mer information kontakta Birgit Häger, FoU Välfärd Värmland, tel: 072-375 94 07

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.