2015-09-02 08:17Pressmeddelande

Konferens: På spaning i välfärden

null

Den 3-4 september ordnar FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, en nationell konferens som tar upp utmaningarna i välfärdens verksamheter. Det är föreningen FoU Välfärds årliga konferens, som hålls på olika platser i landet och denna gång i Karlstad. Välfärdens framtid, politiken, samhällets förändringar och globala perspektiv kommer att behandlas under dagarna.

Medarbetare inom forsknings- och utvecklingsverksamheter från hela landet samt kommunala handläggare och politiker deltar i konferensen. Syftet är att vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området.

Inbjudna talare är bland andra Martin Valfridsson, jurist och nationell samordnare för utsatta EU-medborgare. Bland hans uppgifter ingår att se hur socialtjänsterna arbetar med gruppen utsatta personer som tigger på våra gator. Han kommer bland annat att berätta om en kartläggning av socialt utsatta EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. Martin Fransson, ekonomie doktor på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, tar upp frågan om välfärden och "new public management". Handlar det idag om att medarbetarna ska göra saker rätt snarare än att göra rätt saker? Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun avslutar konferensen.

Konferensen hålls till stora delar på hotell Gustaf Fröding.
För mer information kontakta: Birgit Häger, föreståndare för FoU Välfärd Värmland, tel: 054-700 18 55 eller 072 375 94 07.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.