2016-04-05 08:15Pressmeddelande

Konferens om våldbejakande extremism

Våldsbejakande extremism har blivit ett välbekant begrepp. Flera tunga terrordåd har drabbat världen och i Sverige är bränder i flyktingförläggningar nu en återkommande del av medias rapportering.

Mot bakgrund av detta bjuder FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet, Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism in till en konferens för att höja såväl kunskapen som beredskapen.

Onsdagen den 6 april samlas förtroendelvalda, anställda inom kommuner, landsting, länsstyrelse, hos polisen, ideella organisationer, studenter samt andra som är intresserade, på Karlstads universitet för en heldag med fokus på våldsbejakande extremism och dess mekanismer.

På programmet står bland annat religionsdialog om mångfald och samverkan mellan Awad Olwan, imam från Fisksätra och Bengt Wadensjö, biskop emeritus. Mona Sahlin, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism presenterar en lägesbild på nationell nivå och Lars Stiernlöf från Brottsförebyggande centrum i Värmland presenterar projektet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism. Med anledning av de senaste händelserna i Bryssel, kommer Peder Hyllengren från Försvarshögskolan att tillsammas med Lars Stiernlöf från Brottsförebyggande centrum i Värmland resonera kring det ansträngda läget och IS

Programmet börjar kl.9.00 och avslutas kl.16.00.

Medierna hälsas välkomna. Obs! Av säkerhetsskäl vill vi att du anmäler dig till någon av kontaktpersonerna neda samt tar med presslegitimation.

För mer information kontakta: Lars Stiernlöf, Brottsförebyggande centrum i Värmland, tel: 070-651 37 70, e-post: Lars.stiernelof@bfciv.se eller Birgit Häger, föreståndare för FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet, tel:

054-700 1855 eller 072 375 94 07, e-post: birgit.hager@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.