2016-03-23 10:29Pressmeddelande

Konferens om våldbejakande extremism - hur arbetar vi mot hot och hat?

Journalister väljer tystnad, unga tjejer blundar för glåporden för att orka med sin skoldag och politiker drar sig undan när familjen utsätts för hot. Hur ska vi agera när hat och hot breder ut sig på chattforum, i kommentarsfält och på sociala medier för att sedan sippra ut i verkligheten i form av det hat som ger extremisten sin näring?

År 2015 blev våldsbejakande extremism ett välbekant begrepp. Flera tunga terrordåd drabbade världen och i Sverige kom bränder i flyktingförläggningar att bli en del av medias rapportering. Och så i går - flera terrorattacker samtidigt i Bryssel. 

Mot bakgrund av detta bjuder FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet, Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism in till en konferens för att höja kunskap och beredskap.

Onsdagen den 6 april samlas förtroendelvalda, anställda inom kommuner, landsting, länsstyrelse, hos polisen, ideella organisationer, studenter samt andra som är intresserade, på Karlstads universitet för en heldag med fokus på våldsbejakande extremism och dess mekanismer. På programmet står bland annat religionsdialog om mångfald och samverkan mellan Awad Olwan, imam från Fisksätra och Bengt Wadensjö, biskop emeritus. Mona Sahlin, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism presenterar en lägesbild på nationell nivå och Lars Stiernlöf från Brottsförebyggande centrum i Värmland presenterar projektet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism.

Programmet börjar kl.9.00 och avslutas kl.16.00. Medierna hälsas välkomna.

För mer information kontakta: Lars Stiernlöf, Brottsförebyggande centrum i Värmland, tel: 070-651 37 70, e-post: Lars.stiernelof@bfciv.se eller Birgit Häger, föreståndare för FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet, tel:

054-700 1855 eller 072 375 94 07, e-post: birgit.hager@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.