2017-04-03 08:15Pressmeddelande

Konferens om våldbejakande extremism

”Tid för handling” är rubriken på konferensen om våldsbejakande extremism som äger rum på Karlstads universitet torsdagen den 6 april. Det är tredje året i rad som FoU Välfärd Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland sätter fokus på våldsbejakande extremism. Temat är valt just för att lyfta fram vad som kan göras i praktiken i det förebyggande arbetet.

Bland inbjudna föreläsare finns Anna Carlstedt, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.Under dagen kommer det också att hållas parallella seminarier, bland annat berättar Göteborgs stad om sitt arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

- I år har vi fokuserat mer på att fylla dagen med exempel på konkret arbete. Nästa steg i arbetet att förebygga våldsbejakande extremism är att hitta och använda konkreta verktyg, att ”göra”, och vi hoppas att dagen inspirerar till det, säger Lars Stiernelöf, projektledare på Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Konferensen vänder sig framför allt till de som jobbar inom kommuner och landsting, på länsstyrelser, förtroendevalda, ideella organisationer och inom polisen. Även studenter och övriga intresserade är välkomna.

Medierna hälsas välkomna under hela dagen

Tid: Torsdagen den 6 april med start kl. 8.45 och avslutning kl. 16.00
Plats: Karlstads universitet, Aula Magna samt intilliggande lokaler för parallella seminarier.

För mer information kontakta:
Lars Stiernelöf, Brottsförebyggande Centrum i Värmland tel: 070-651 37 70
lars.stiernelof@bfcivs.se

Se hela programmet här på kau.se/fou-valfard-varmland

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.