2017-05-11 08:00Pressmeddelande

Konferens om mellanrummens betydelse för samhället

null

Just nu pågår konferensen Geomedia: Space of the In-Between på Karlstads universitet. Cirka 100 deltagare från 19 länder kommer under fyra dagar ta del av och diskutera forskningen om mellanrummen där vardagen händer och digitaliseringen av densamma.

Konferensen Geomedia har underrubriken ”Spaces of the In-Between” – ungefär ”Mellanrummets platser” – handlar om forskning på vad mellanrummet egentligen innebär för oss som människor och för samhället.

– Mellanrummen kan vara det som vi inte ser, eller väljer att inte se, men också vägen mellan två platser, säger Linda Ryan Bengtsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och en av forskarna i den starka forskargruppen Geomedia. Det intressanta med de här platserna är att den pågående medialiseringen av samhället förändrar deras användning och vår egen syn på dem. Vi befinner oss på en plats geografiskt, men en helt annan plats mentalt och medialt. Vad betyder det för oss och samhället?

Medialisering förändrar vår syn
Medialiseringen och den ständiga uppkopplingen gör att vi är på väg att förändra hur vi förhåller oss till vår fysiska omvärld. Konferensens titel är en tydlig vink till fenomenet och vad det säger om oss – och hur vårt samhälle kan vara på väg att förändras.

– En av våra Keynote-talare, Gillian Rose, tittar på hur visioner för hur en smart stad ser ut, och hur det kan påverka den faktiska utvecklingen av städer, säger Linda Ryan Bengtsson. Det handlar alltså om sammankopplingen av det digitala och det fysiska.

Geomedia: Spaces of the In-Between har över 100 deltagarefrån 19 länder. Keynote-talare är Gillian Rose, professor i kulturgeografi vid The Open University, Storbritannien, Scott McQuire, University of Melbourne, Australien och Christian Licoppe, Telecom Paristech, Frankrike.

Mer information
Om du vill veta mer om Geomedia: Spaces of the In-Between, kontakta Linda Ryan Bengtsson, på linda.ryan-bengtsson@kau.se eller 054-700 23 74.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.