2018-06-20 09:34Pressmeddelande

​Kognitiv behandling kan förhindra återfall i brottslighet

null

Sophia Lindblom har undersökt effekterna av två kognitiva behandlingsprogram för kriminella unga- och vuxna män. Målet med programmen är att de kriminella ska ändra sitt tankemönster för att undvika återfall. Det övergripande syftet med studien har varit att bidra till programmens evidens inom missbruksvården.

- Båda studierna visar att patienterna startar med ett högt kriminellt tänkande och att de efter behandlingsprogrammet nästan är på samma tankenivå som vanliga ”Svenssons”. Insatserna verkar alltså vara väl anpassade för respektive målgrupp. Vi har även gjort återfallsmätningar som stämmer överens med tankemönstren, säger Sophia Lindblom, licentiat.

Behandlingen består av övningar och lektioner där männen får ifrågasätta sina tankemönster och hitta på alternativa sätt att agera och tänka. Detta blandas med rollspel och filmer.

- Tankemönster och umgängeskrets är de främsta faktorerna som påverkar kriminalitet. Kriminella har helt andra tankemönster än andraoch präglas av negativa och destruktiva tankar. Trots att de psykologiska faktorerna har så stor betydelse har de kommit skymundan, förklarar Sophia Lindblom.

Studierna visar på förändrade tankemönster och minskad risk för återfall
De unga männenhar fått 20 timmars behandling under fyra månader och studien av programmet ”Ett nytt vägval” visar att behandlingen minskar det kriminella tänkandet och brottsåterfallsfrekvensen, samt ökar känslan av sammanhang.

I vuxenstudien undersöktes behandlingsformen Valbomodellen, som kombinerar programmet”Nya utmaningar” med tolvstegsbehandling.

- De vuxna får 100 timmar kognitiv behandling + 100 timmar 12-stegsbehandling fördelade över 6 veckor. Eftersom de är i en avancerad kriminell fas är kriminaliteten hårdare inpräglad och det behövs en mer intensiv behandling, säger Sophia Lindblom.

Resultatet indikerar att behandlingsprogrammen har evidens
- Detta är en första indikation på att den här typen av behandling kan kallas evidensbaserad även om det krävs någon mer undersökning. Det ger en kvalitetsstämpel på vården, menar hon.

Sophia Lindblom studerar psykoterapeutprogrammet och har en termin kvar. Annars jobbar hon som kurator på en vårdcentral och har forskat på halvfart. Hon har tidigare arbetat inom missbruksvården och har en fil kand inom rättspsykologi.

Kontakt: Sophia Lindblom, licentiat, sophia.lindblom@therapaxia.se,  070-220 12 25.Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.